Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna väntar sig att partiets invandringspolitik skulle minska asyl- och anhöriginvandringen till Sverige med 90 procent, vilket enligt partiets beräkningar inom tre år skulle ge en besparing på 78 miljarder kronor, rapporterar TT. Dessutom vill partiet skära ned på biståndet till 0,7 procent av BNI.

Partiet lyfter i sin skuggbudget bland annat fram kraftiga skattesänkningar för pensionärer, ökat stöd till trygghetsboenden, satsningar på läkarutbildning och vuxenutbildning, höjd ersättningsnivå på a-kassan, föräldrapenningen och sjukförsäkringen, mer pengar till rättväsendet och försvaret. Dessutom vill partiet sänka straffmyndighetsåldern till tolv år.

Jan Ekberg, professor i nationalekonomi, som länge arbetat med beräkna samhällsekonomiska konsekvenser av invandring ställer sig frågande till Sverigedemokraternas sätt att räkna.

– Om man i stort sett bara räknar på utgiftssidan och sedan räknar väldigt svagt på skattesidan så får man en överdrivet stor kostnad. Det innebär att besparingseffekten överdrivs i budgeten, säger han till Sveriges Radio.
Jan Ekberg menar även att partiets antaganden om att invandrare tränger undan infödda svenskar på arbetsmarknaden är kraftigt överdrivna.

Ämnen i artikeln