Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Sverigedemokraterna har behandlat mig som luft. Så nu har jag valt att byta parti, men jag vet inte vad Svenskarnas parti står för, säger Lars-Erik Karlsson, fullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna.

Du går alltså med i ett parti som du inte vet vad det står för?

–Ja, men man kan ju gå ut lika snabbt. Lite vet jag dock om partiet. Jag vet att alla kriminella utlänningar ska utvisas.

Lars-Erik Karlssons tog beslut att gå med i Svenskarnas parti efter att han träffat representanter från partiet. Han berättar att han beställt reklam från Svenskarnas parti, men att han inte läst allt. När Expo Idag frågar honom om hur han ställer sig till olika punkter i Svenskarnas partis partiprogram är Lars-Erik Karlsson oenig med det mesta som Svenskarnas parti står för.

Lars-Erik Karlsson säger att han inte förstår "judehatet" när han får frågan om han delar Svenskarnas partis antisemitiska världsbild. För Lars-Erik Karlsson utgör muslimerna det stora hotet.

– Judehatet har jag aldrig förstått. Hatar de judar är det inte ett parti för mig. Vad har judar gjort? Hotet mot oss är islam, deras mål är att ta över världen.

– På ett sätt var det synd att självmordsbombaren i Stockholm misslyckades. Hade han lyckats hade folk förstått vad de står för. För det är de extrema muslimerna som styr inte de moderata, säger Lars-Erik Karlsson.

På frågan om han ställer sig bakom Svenskarnas partis krav på att "icke Svenskar" inte ska tillåtas att inneha några maktpositioner i samhället, svarar Lars-Erik Karlsson:

– Det låter inte bra. De som har bott här väldigt länge borde få ha makt. Det förslaget låter inte alls bra. Det här med att gå med var kanske lite förhastat.

Sven-Olov Karlsson, som sitter som politisk vilde i Hedemoras kommunfullmäktige på Sverigedemokraternas mandat säger till Expo Idag att även han valde att på tisdagen ansluta sig till Svenskarnas parti. Han säger att över trettio av hans väljare hört av sig och uppmanat honom att gå med i partiet

– Jag lurade väljarna att rösta på Sverigedemokraterna förra gången, så nu måste jag ställa upp. Svenskarnas Parti och Sverigedemokraterna är egentligen ganska lika, säger han.

Sven-Olov Karlsson säger att han inte delar alla åsikter som hans nya parti har.

– Jag gör ingen skillnad på människor beroende på vilken hudfärg de har, säger han.

Är det inte konstigt att gå med i parti som gör skillnad på det då?

– Man måste kompromissa.

Liksom sin partikollega, menar även Sven-Olov Karlsson att "icke svenskar" ska ha rätten att få inneha maktpositioner i samhället. Han vill dock avskaffa rösträtten för de som nyligen blivit svenska medborgare, fram tills de "satt sig in i samhället". Om sin syn på demokrati säger han.

– Jag har varit i främlingslegionen, där var de hårda pojkarna och där kan man säga att det rådde demokrati. Det handlade om att stå upp för varandra.

Sven-Olov Karlsson uppger även att han ska kolla upp "judefrågan" i Svenskarnas parti. Han menar att han inte är en "judefiende".

– Jag har inte tagit ställning till judarna. Jag vet inte om de har gjort något dumt. Men har de gjort det, då jävlar. Det enda jag vet om judar är att de jämt har varit affärsmän.

Sven-Olov Karlsson, säger vidare han ställer sig bakom det mesta som Svenskarnas parti står för, och att han inte anser att Svenskarnas parti är ett nazistiskt parti.

Lars-Erik Karlsson å sin sida uppger att han kommer lämna partiet om det visar sig att de är nazister.

– Det är inget parti för mig om det är ett nazistparti. Nazisterna har jag inga sympatier för, säger han.