Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sedan 2002 har Kenneth Sandberg representerat Sverigedemokraterna kommunalt i Kävlinge. Han har varit ordinarie ledamot i såväl fullmäktige som kommunstyrelsen, och kandiderade till riksdagen för Sverigedemokraterna så sent som 2006. Men nu har han alltså gjort sitt för Sverigedemokraterna och lämnar partiet med omedelbar verkan.

Istället bildar Sandberg ett nytt lokalt parti, Kävlingebor, och kandiderar i valet i september. När expo.se ringer upp Kenneth Sandberg vill han inte svara på några frågor. Han hänvisar istället till ett pressmeddelande där det bland annat står:

"Timglaset för Sveriges räddning har sannolikt runnit ur. Flera decenniers massinvandring lär oundvikligen förvandla det homogena och välfungerande folkhemmet till ett multietniskt kaos. Behovet av ett lokalpolitiskt hemvärn är akut!"

Interna konflikter

I vad som närmast kan beskrivas som en motivering till avhoppet, skriver Kenneth Sandberg i pressmeddelandet att Sverigedemokraterna, om de hade spelat sina kort rätt, kunnat sitta i riksdagen redan efter valet 2006. Men enligt vad Kenneth Sandberg beskriver som "den interna kampen om makt och kontroll över partiets ledning" fick ta överhanden och partiet står fortfarande utanför vår högsta beslutande församling.

Avslutningsvis påpekar Sandberg i sitt pressmeddelande att "ett starkt stöd för Nationaldemokraterna" kan komma att bli än viktigare för att motverkar Sverigedemokraternas anpassning till sina politiska motståndare .

Vad som händer med resterande sverigedemokrater i Kävlinge är ännu oklart. Av de som expo.se lyckas nå säger en person att han kommer stanna i partiet, och de två andra vill inte uttala sig i frågan.