Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Idag har det tyvärr infunnit sig en olustig känsla av osäkerhet över vad man får skriva eller göra utan att riskera att bli föremål för ett ärende hos medlemsutskottet om EXPO eller IRM (Inte rasist men. Red.anm.) slår på 'stora trumman.'", skriver han.

Thoralf Alfsson skriver att många partimedlemmar är oroliga och irriterade över att partiföreträdare uteslutits efter att den så kallade nolltoleransen lanserades av Jimmie Åkesson i oktober förra året.

"Från och med nu råder nolltolerans" och "I vårt parti finns inget utrymme för extremister, rasister och rättshaverister", skrev Åkesson i ett brev till partiets lokala företrädare.

Thoralf Alfsson menar att de första uteslutningarna "statuerat exempel". Men när partiföreträdarna förstått vad som gäller så bör partiet bli mer tillåtande. Dessutom händer det att lokala företrädare kan göra misstag i "stridens hetta".

"Med tanke på att vi driver tabubelagda politiska frågor kommer vi alltid i pk-medias ögon göra övertramp men det är inte pk-journalister som avgör detta utan vi och vårt parti.", skriver han.

Alfsson anser också att de som inte är lämpade att företräda partiet och som inte "vet var gränsen går" ändå ska få stanna i partiet.

"De kanske brinner för vårt parti och kan göra väldigt mycket nytta för partiet i andra roller som t.ex. vid utdelningar av flygblad och informationsmaterial."

Sverigedemokraternas pressekreterare Martin Kinnuen säger till Expo Idag att partiet centralt inte har märkt av någon oro från partimedlemmar.

– Partiet har inte fått in några sådana synpunkter från medlemmar. I övrigt är detta något som partiet hanterar internt, säger Kinnunen.

Men Alfsson för inte fram sin åsikt internt utan på sin blogg.

– Det får stå för honom. Partiet brukar hantera sådana här frågor internt.

Många har kommenterat instämmande till Alfsson blogginlägg:

" Jag känner personligen tre medlemmar som redan funderar på att gå ur partiet. En av dem har varit medlem sedan 2003. De säger att de inte känner någon lust att vara med i SD efter allt som har hänt med uteslutningar och nolltolerans hit och dit.", skriver en användare.

"Det är bra att Du tar upp denna fråga. Många medlemmar i vår partiavdelning är verkligt bekymrade över detta och partiets framtid." skriver en annan.

Ämnen i artikeln