Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraternas stora drag i sin budget är att spara pengar på invandringen. Samtidigt säger sig partiet vilja ta emot så kallade kvot- och konventionsflyktingar. Men beräkningen går inte ihop. Om partiet ska begränsa anhörig- och asylinvandringen med 90 procent vardera måste partiet säga nej även till dem.

Så här ser matematiken ut.
Enligt Migrationsverket beviljades 76 997 personer uppehållstillstånd år 2009. Av dessa hamnade 34 082 under kategorin anhöriginvandring. 11 119 av uppehållstillstånden beviljades på grund av olika asylskäl. Där finns bland annat 1 936 kvotflyktingar, personer som kommer till Sverige med hjälp av Migrationsverket och FN:s flyktingorganisation UNHCR. I samma kategori finns också 1 824 konventionsflyktingar, de som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention från 1951. Båda grupperna ska enligt Sverigedemokraterna ha rätt att få asyl i Sverige. Men om partiets budgetförslag skulle vara verklighet finns det inte plats för dem.

90 procent av asylinvandringen ska bort, säger partiet. I Sverigedemokraternas beräkningar kommer det att utfärdas 10 400 uppehållstillstånd på grund av asylskäl 2011, alltså finns det bara plats för 1040 personer. Under de senaste fem åren har Sverige aldrig tagit emot mindre än 2000 kvot- och konventionsflyktingar.
Partiet bygger alltså sin budget på att det ska bryta mot sin egen politik.

Kan omförhandla avtalet
Oscar Sjöstedt, politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i riksdagen, har varit med och tagit fram underlaget till budgeten. Till en början hävdar han att det egentligen handlar om att slå ihop asyl- och anhöriginvandringen till en klump för att sedan ta bort 90 procent. Men i partiets budgetmotion handlar det om 90 procent vardera.
– Står det så får man väl då tolka in att det ska minskas. Sverige har ju vad jag förstår ett avtal med FN:s flyktingkommissariat. Det har ju Finland också, men de har kanske 100 personer istället för 1800 personer. Då är det väl så att vi får omförhandla det avtalet.

Om det kommer personer som har rätt till skydd enligt Genévekonventionen ska de ha ha det, menar Oscar Sjöstedt. På samma sätt ska de avtal som gäller kring kvotflyktingar gälla. Då blir det färre anhöriginvandrare istället.
– Om det är så att vi har ett avtal som sträcker sig över 2011 så får vi minska procentsatsen och sätta ännu högre krav på anhöriginvandringen, så att det totalt sett hamnar på 90 procent, säger han.