Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Inom kort kommer Sverigedemokraterna att lägga sin skuggbudget. Inför budgeten har Sverigedemokraterna gjort en kalkyl över vad de tänker sig kunna spara på "invandring och integration". Totalt vill partiet sänka asyl- och anhörighetsinvandringen med 90 procent.

Det partiet väntar sig att spara mest pengar på är att stoppa 90 procent av de som söker asyl från att göra det i Sverige. På fyra år med sverigedemokratisk politik, menar de att målet är uppfyllt. Samtidigt räknar partiet med att spara miljarder redan det första året. Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Erik Almqvist säger att de kommit fram till sin slutsats om ett minskat antal asylsökande efter att ha sneglat på bland annat Danmark.

– Vi har också generellt sett en lite annan syn på vad samhället ska förväntas erbjuda den asylsökande. Asylprocessen är den viktigaste delen för de här besparingarna men inte den enda. Det finns andra sidokostnader som vi drar in pengar på, säger Erik Almqvist.

Erik Almqvist ger dock ingen förklaring på exakt vilka rättigheter som asylsökanden har idag och som Sverigedemokraterna vill förändra på, förutom ett lån som asylsökanden får för att köpa utrustning till hemmet.

För att skynda på asylärendena vill även Sverigedemokraterna införa hårdare tillämpning av Dublinförordningen. Den innebär att ett EU-land har rätt att skicka tillbaka en asylsökande till det europeiska land som denne först kom till. Förordningen är kontroversiell då den lett till att asylsökande koncentrerats i icke-sanitära läger i till exempel Grekland, som är en vanlig första anhalt för de som söker asyl. Grekisk domstol slog 2011 fast att de inte kan garantera de grundläggande mänskliga rättigheterna för sina asylsökande. Ett annat land dit många asylsökande skickas är Italien. Landet har kritiserats av Europarådet för hur afrikanska flyktingar behandlas.

2010 slog migrationsdomstolen fast att Sverige inte ska skicka flyktingar till Grekland. Nyligen röstade EU-parlamentet för att stärka asylsökandes rättigheter och att förbjuda medlemsländer att skicka tillbaka flyktingar till länder där de riskerar att förnedras eller behandlas inhumant. Lagen kan komma att förändras nästa höst.

– Vi tycker inte att asylsökande ska prövas mot den svenska invandringslagstiftningen som kanske är den extremaste i världen. Vi tycker att vi ska respektera Grekland, Italien och Ungerns asylprocess, säger Almqvist.

Almqvist säger även att den svenska invandringslagstiftningen gjort Sverige till en "trojansk häst", eftersom man kan ta sig till Sverige om man fått avslag i ett annat land.

Sverigedemokraternas kostnadskalkyl är ifrågasatt, förra året gjorde det en liknande uträkning, den sågades av samtliga riksdagspartier. Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet kritiserar även Sverigedemokraternas nya analys på flera punkter.

– Jag vet inte exakt hur de siffror de har ser ut men de har bara tittat på den här fyraårs perioden och man ska bedöma detta på lång sikt eftersom sysselsättningsgraden ökar varefter, säger han till SVT.

Är det rättvist att göra en kalkyl över invandringens kostnader på så kort sikt?

– Vad vi har kunnat se så blir inte invandringen en tillgång till Sverige på längre sikt. Arbetskraftsinvandringen på 60-talet som var erforderlig kanske var en tillgång.

Vad har du för belägg på att dagens invandrare inte kan bli en tillgång för samhället så som de som kom på 60-talet?

– Kommer man hit som 20-åring väntar fem till sex år av arbetslöshet och bidragsberoende. Då ska det mycket till för att man ska kunna ta igen det längre fram. Vi vet ju att de som hamnat utanför arbetsmarknaden en längre tid generellt har svårare att ta sig in på den, säger Almqvist.

Trots den analysen vill Sverigedemokraterna slopa instegsjobben, avskaffa diskrimineringsombudsmannen och stoppa åtgärder mot diskriminering och rasism. Sverigedemokraterna vill även stoppa regeringens satsningar på att inkludera romer i samhället.

Erik Almqvist säger att han hellre vill hjälpa utsatta människor i sina närområden. När Expo Idag frågar om de ökat anslagen för bistånd, svarar han.

– Ja, vi tredubblar anslaget till UNHCR (FN:s flyktingprogram).

Innebär det att ni tredubblar Sveriges biståndsbudget?

– Vi ökar för UNHCR, men vi minskar utvecklingsbiståndets budget. Vi anser inte att det varit effektivt, så den vill vi renodla.

Tredubblar ni den totala budgeten som Sverige avsätter till bistånd?

- Vi minskar den totala biståndsramen, säger Erik Almqvist.

Ämnen i artikeln