Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Lyssnar man på vad Jimmie Åkesson säger så handlar det om att han vill kombinera värdekonservatism med det socialdemokratiska folkhemsarvet. Det känns mer som ett eget hopkok än att man bygger vidare på en reell idétradition, säger statsvetaren Andreas Johansson Heinö.

Jimmie Åkesson menar att socialkonservatismen är ett komplett värdesystem och att den besvarar fler frågor än vad nationalismen gör. För Sverigedemokraterna är det viktigt att framstå som ett parti mellan höger och vänster. Det var till exempel något som Jimmie Åkesson framförde i sitt almedalstal. Johansson Heinö menar att socialkonservatism distanserar partiet från mitten.

– Eftersom det betonar konservatismen så placerar man sig tydligare åt höger. Man befinner sig på en borglig planhalva, säger han.

Johansson Heinö tror att Sverigedemokraterna kommer att få svårt att svara på vad de egentligen menar med socialkonservatism. I Sverige är det ett främmande begrepp men i Europa finns det fler exempel på partier med socialkonservativa rötter, som till exempel Kristdemokraterna i Tyskland. Sverigedemokraternas politik återspeglar inte heller den politik som socialkonservativa traditionellt fört, menar Johansson Heinö.

– Jag upplever inte att de på något tydligt sätt anknyter till det arvet. De har dessutom fortfarande kvar nationalismen och en specifik nationalism som inte hör hemma i den kontinentala socialkonservatismen, säger han.

Hela tanken bakom Sverigedemokraternas strävan att ändra sitt ideologiska epitet tycker Johansson Heinö är bakvänt. Han menar att de för en politik och försöker hitta en idétradition att lägga in den under, snarare än att söka en ny ideologisk position.

Sverigedemokraternas partisekreterare Martin Kinnunen säger att vad de väljer att kalla sig inte förändrar någonting i Sverigedemokraternas politik eller ideologi. Han uppger att socialkonservatism är något som de fyller med sitt egna innehåll.

– Vi bestämmer själva vad vi lägger in i det. Man har funnit att det är ett bra begrepp som sammanfattar partiets politik, säger han.

I partistyrelsens förslag till principprogram nämns två personer som socialkonservativa tänkare, Benjamin Disraeli och Teodor Holmberg. På frågan om Sverigedemokraternas socialkonservatism bygger på dessa svarar Kinnunen.

– Man ska inte dra för långtgående slutsatser om att vi utgår från två personer som var aktiva för 100 år sedan och vad de tyckte och tänkte, jag menar att det är ett begrepp som funnits under lång tid, vi har inte hittat på begreppet.

Varför väljer ni det begreppet?

– Det passar bra in på partiets politik. Begreppet kan bygga in politiska åsikter om så väl värden som fördelningspolitik, säger Kinnunen.

Statsvetaren Anders Sannerstedt menar dock att den sociala biten inom klassisk socialkonservatism inte sträcker sig längre än till att människor inte ska svälta.

Sverigedemokraterna påstår i förslaget till det nya principprogrammet att socialkonservativa tänkare "formulerat tankar om en välfärdsstat och lanserat begreppet folkhem". Det är en historieskrivning som Sannerstedt inte helt köper.

– Den klassiska socialkonservatismen var ingen välfärdsstat, det ska absolut ingen tro. Välfärdsstaten är ett socialdemokratiskt projekt det fanns inte i den klassiska socialkonservatismen.

– Själva ordet folkhem kan ha lanserats av socialkonservativa, men den idé som Per Albin Hansson lanserar är något helt annat, det han gör är det som senare leder till byggandet av välfärdsstaten. Per Albin hör inte hemma i det socialkonservativa lägret utan Per Albin är socialdemokrat och det är ljusår från dem till socialkonservatism, säger Sannerstedt.

Han säger även att Sverigedemokraternas idéprogram är att betrakta som konservativt.

– I det stora hela är det ett riktigt klassiskt konservativt program. Det är verkligen tillbaka till 1800-talet i de grundläggande värderingarna. Det är anmärkningsvärt konservativt, säger han.

Kinnunen tror inte att det kommer få speciellt stora konsekvenser om partikongressen beslutar sig för att partiet ska benämnas som socialkonservativt.

– Det är klart att det är viktigt vad man kallar sig och hur man framstår. Men begreppet kommer inte avgöra väljarnas val i den meningen är det inte viktigt. Det är viktig som en kompass i partiet, säger Kinnunen.

Ämnen i artikeln