Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraternas verkställande utskott tog 2012 beslut om att föra över 4,8 miljoner kronor till det SD-ägda aktiebolaget Blåsippan. Pengarna skulle i sin tur föras vidare till Blåsippans dotterbolag Samtid och framtid för att användas till inköp av konsulttjänster från två tidigare SD-toppar.

Detta har hänt

  • Sverigedemokraternas verkställande utskott beslutade under perioden 2011 till 2013 att föra över 4,8 miljoner till det SD-ägda bolaget Blåsippan. Pengarna var öronmärkta för att finansiera konsulter. Först beskrevs transaktionerna som ett  ägartillskott. Senare ändrades beslutet. Pengarna skulle tas från valfonden och redovisas som lån i Blåsippan och Samtid och framtid AB.

    Fram till förra året satt Jimmie Åkesson som ordförande i Blåsippan AB:s styrelse där även andra ledande SD-toppar ingick under samma period. Bland dem gruppledaren i riksdagen Mattias Karlsson och den nuvarande partisekreteraren Richard Jomshof. Det uppger riksdagsledamoten Paula Bieler i förhör under den pågående brottsutredningen mot Martin Kinnunen. 

    Blåsippan AB är moderbolag till Samtid och Framtid AB som anlitade de före detta partitopparna som konsulter.

    "Partistöd är ett sådant ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som syftar till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd är enligt lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna", står det i SKLs Cirkulär om bestämmelserna kring lokalt partistöd.

Enligt direktiv från det verkställande utskottet användes 3,75 miljoner kronor för att anlita den tidigare SD-toppen Erik Almqvist. Hans bolag fick i uppdrag att starta webbtidningen Samtiden. Almqvist hade då precis tvingats lämna sina uppdrag i partiet och sin riksdagsplats efter att järnrörsskandalen briserat.

835 000 kronor användes för att anlita en bokföringskonsult som tidigare varit Sverigedemokraternas ekonomichef och suttit i Sverigedemokraternas partistyrelse. Han anlitades som bokföringskonsult för Samtid och framtid efter att han fått sparken från sitt arbete som ekonomichef på grund av att han "betett sig olämpligt".

Uppgifterna kommer från förundersökningen kring det misstänkta grova skattebrottet och bokföringsbrottet i bolaget Samtid och framtid, där både bokföringskonsulten och riksdagsledamoten Martin Kinnunen står åtalade.

Miljonarvoden finansierades av SD:s valfond

Protokollet visar att totalt 4,8 miljoner kronor först bokfördes som ett ägartillskott till Blåsippan som i sin tur förde över det till Samtid och framtid. Senare ändrades beslutet om ägartillskott då Sverigedemokraternas verkställande utskott 2013 tog ett nytt retroaktivt beslut. Partiets valfond skulle i stället ta kostnaderna och överföringarna skulle redovisas som lån i Blåsippan och Samtid och framtid. De lånen kommer Sverigedemokraterna sannolikt aldrig att få tillbaka då Blåsippan satts i likvidation. 

Medlen i Sverigedemokraternas valfond kommer från dels partiets kommunföreningar och distrikt men även som donationer. De lokala partiföreningarna i Sverigedemokraterna är skyldiga att slussa över cirka 25 procent av sitt partistöd till valfonden vilket har kritiserats av en del av partiets lokalpolitiker. Partistödet är tänkt att gå till föreningarnas lokala demokratiarbete bland annat. 

Partitoppen lägger locket på

Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson, som agerat partiledare i Jimmie Åkessons frånvaro, vill inte svara på varför partiledningen beslutat att använda valfondens pengar för att finansiera konsulter i bolaget Samtid och framtid.

 – Jag har ingen närmare kännedom om det påståendet eller ens om det stämmer.

Du sitter ju i det verkställande utskottet. Du har väl varit med och tagit beslutet om att partiet fört över närmare 5 miljoner kronor till Blåsippan och att det ska redovisas mot valfonden?

– Du får återkomma, jag kan inte uttala mig mer om detta idag, säger Karlsson.

Även riksdagsledamoten Paula Bieler, som är suppleant i styrelsen för Samtid och framtid avböjer att svara på varför Sverigedemokraterna bedömt att valfonden ska finansiera Erik Almqvist och bokföringskonsultens arvoden. Inte heller ledamoten i det verkställande utskottet Sven-Olof Sällström vill kommentera.

Utarmad valfond

Ett år efter beslutet om att ta ut 4,8 miljoner från valfonden bad den dåvarande partisekreteraren Björn Söder om mer pengar från SD:s kommunföreningar till just valfonden. Det var efter att Sverigedemokraterna 2014 bidragit till att rösta ned regeringens budget och partiet förberedde sig för nyval.

Nyligen sökte Sverigedemokraterna centralorganisation ännu mer pengar till valfonden. Det var partisekreteraren Richard Jomshof som meddelade på en presskonferens att partiet ska lansera en omfattande kampanj.

– Kampanjen kommer att kosta miljontals kronor och jag har varit i kontakt med samtliga föreningar och distrikt för att se vad de kan bidra med, sa Jomshof.

Intern kritik

Sverigedemokraternas hantering av valfonden väcker kritik och har även gjort så tidigare. En tongivande kritiker är Jimmie Stranne, regionpolitiker för Sverigedemokraterna i Västra Götaland. Han reagerar på uppgifterna om att valfonden betalat konsultarvoden till före detta partitoppar.

– Det är inte till detta pengarna är tänkta att gå. Jag tycket inte att det var rätt att använda de pengarna eftersom pengarna var öronmärkta för valfonden. Fem miljoner skulle göra mycket i valrörelsen. 

Var det detta du var rädd för. Att pengarna skulle användas till stora arvoden?

 — Så långt hade jag inte ens tänkt. Vi stannade vid det att pengarna skulle användas lokalt eftersom pengarna var utställda lokalt från kommunerna. Det är ändå skattepengar vi pratar om. Pengar som skulle gå till den lokala verksamheten. Det är också där pengarna borde stanna istället för att gå till en riksorganisation. Längre än så har inte jag resonerat. Jag tyckte den diskussionen var viktig nog. Men den diskussionen har vi förlorat så många gånger.

Pengatransaktionerna väcker frågor från åklagare

I den pågående brottsutredningen mot Samtid och framtid, har åklagaren visat intresse för pengaöverföringarna. Åklagaren ställer frågor om de båda konsulterna har fått betalt för sina tjänster eller om det i själva verket kan ha handlat om ett förtäckta avgångsvederlag. 

Ekobrottsmyndigheten har också noterat att arvodet till Erik Almqvists bolag motsvarar den summa som Almqvist skulle ha fått i arvode som riksdagsledamot om han inte avgått. I utredningen ifrågasätts även bokföringskonsultens fakturerade arbetstimmar. Martin Kinnunen misstänks för att ha bokfört oriktiga fakturor från bokföringskonsulten. 

Även internt har Sverigedemokraternas pengatransaktionerna  väckt uppståndelse. Hela styrelsen för Samtid och framtid lämnade i samband med att Sverigedemokraternas VU tog beslut om konsultuppdragen. SD-toppen Oscar Sjöstedt säger i förhör att han reagerade på transaktionerna och sagt att upplägget var konstigt.

"Sjöstedt uppfattade att transaktionen till Almqvists bolag var misstänkt likt en muta genom att Almqvist skulle avgå från riksdagen mot sin vilja", står det i förundersökningen.

Till Expo har Sjöstedt inte velat gå närmare in på sitt resonemang. Även Martin Kinnunen har oroat sig för transaktionerna.

"Är det överhuvudtaget rimligt av ägarna att retroaktivt ändra aktieägartillskottet till en skuld som ska faktureras? Får man göra på detta sätt? Kan vi problemfritt kommunicera ut detta enligt din bedömning? , frågar sig Martin Kinnunen i ett mejl till en konsultfirma 13 juni 2014.

Ämnen i artikeln