Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Vi uteslöt honom som väntat och det berodde på att helhetsbilden var allt för komprometterande, så vi kände att vi var tvungna att agera, säger Sverigedemokratisk ungdoms, SDU, förbundsordförande Gustav Kasselstrand.

Det var för ett par månader sedan som Expo.se kunde rapportera att Roberth Vahlgren har en bakgrund i nazistorganisationen Blood and Honour och att han 2010 bland annat deltog på en nazistdemonstration i Helsingborg. Vahlgren är även dömd för flera olika brott bland dem hets mot folkgrupp och flera fall av misshandel.

SDU gick tidigt ut med att ett uteslutningsärende startats mot Vahlgren och att han kommer att uteslutas. Det krävdes dock två förbundsmöten innan beslutet formellt kunde fattas.

Uteslutningen innebär att Vahlgren inte kommer att få delta på någonting som SDU gör i fortsättningen säger Kasselstrand.

Expo.se har sökt Roberth Vahlgren för en kommentar utan framgång.