Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I augusti samlades ett hundratal nazister från hela Skandinavien i danska Köge för att genomföra den årliga Hessmarschen. Liksom förra året bestod arrangörerna av Danmarks Nationalsocialistiska Bevegelse (DNSB), Norges Nationalsocialistiska Bevegelse (NNSB), Blood & Honour-Scandinavia som är lierat med den engelska gruppen Combat 18, och Nationalsocialistisk Front (NSF) från Sverige.

För att undvika bråk med motdemonstranter hölls demonstrationen klockan 7.30 på morgonen. På plats i DNSB:s hus i Köge möttes ledande aktivister från Skandinavien. Bland dem fanns Erik Blücher, ägaren till Ragnarock Records i Helsingborg, och hans affärskompanjon Marcel Schilf, två av nyckelpersonerna i det ökande samarbetet mellan nordiska nazister.

Förutom en gemensam tidning, Nordisk Framtid, arrangerar grupperna gemensamma möten och bistår varandra ekonomiskt. I praktiken kommer pengarna från Blüchers och Schilfs företag.

Gammal idé i ny form

Det formella beslutet till det skandinaviska samarbetet togs vid ett möte i Helsingborg i mars i år. Idén är dock inte ny och kontakterna har funnits i flera år.

Blücher, som på 1970-talet var ledare för den norska nazigruppen Nasjonalt Folkeparti, flyttade till Sverige i början av 1980-talet. Redan 1984 gav han ut tidningen Nordic Order som var ett ambitiöst försök att länka de nordiska nazistgrupperna närmare varandra. I första numret slog han fast tidningens policy:

»Samtidigt som Nordic Order intar en nationalrevolutionär position, så kommer vi att hålla våra spalter öppna för alla seriösa nationella grupper i Skandinavien. Men vi måste betona att vi inte har något till övers för stolliga kosher-konservativa anhang - oavsett hur »nationella« de än låtsas vara.«

För att betona det skandinaviska perspektivet pryddes framsidan bland annat av norska, svenska och danska flaggan.

Blücher har i många år varit en nestor i skandinavisk nazism och många av dagens kontakter mellan de olika ländernas nazirörelser har gått via honom och hans tyskfödde kompanjon Marcel Schilf. Genom företagen Ragnarock Records och NS88 kontrollerar Blücher och Schilf en stor del av produktionen av nazistiska CD-skivor och videos i Skandinavien.

Antisemitismen förenar

Den svenska parten i samarbetet är Nationalsocialistisk Front (NSF) med centrum i Karlskrona, för närvarande den snabbast växande bland de militanta svenska grupperna. Gemensamt för grupperna i det skandinaviska nätverket är ett allt tydligare uttalat judehat som i många år bara kunnat framföras bakom slutna dörrar. Dessa hatgrupper är ett eko från 1930-talet. »Fienden« är inte längre i första hand invandrare utan »judendomen och dess lögner«.

När Benny Grünfeld, en av Förintelsens överlevande, höll föredrag i Karlskrona möttes han av nsf-aktivister som bar plakat med texten »Du ljuger, Grünfeld« och »Förintelsen bringar pengar åt Israel«. NSF har också genomfört det första bokbålet i Sverige på många decennier; det som brändes var några exemplar av den uppmärksammade boken om Förintelsen som getts ut av regeringen.

Incidenten är bara ett av flera exempel. Den 8 november ifjol genomförde NSF och Blood & Honour tillsammans med nazisttidningen Info-14 den första officiella antijudiska demonstration sedan andra världskriget. Demonstrationen hölls i Stockholm i samband med minnet av Kristallnatten. Parollerna var »krossa judarnas makt« och »krossa demokratin«. Den 30 maj i år försökte nsf tillsammans med organisationen Gula Korset genomföra en liknande demonstration i Malmö.

I Norge har NSF:s samarbetspartner nnsb gett ut ett temanummer av tidningen Gjallarhorn, som enbart ägnas åt nazistisk historierevisionism och judehat. NNSB planerar också att ge ut Sion vises protkoll, den mest ökända av alla antisemitiska hatskrifter. Jan Erik Kvamsdal, talesman för nnsb, säger i en intervju i norsk radio att utgivningen ska ses som »en mild joggingtur« jämfört med vad som komma skall.

Radio Islam inspirationskälla

Nazigrupperna har problem med hur de ska förhålla sig till Förintelsen och NSF har länge helt undvikit att ta upp frågan. För närvarande verkar dock historierevisionismen, d v s förnekandet att Förintelsen överhuvudtaget ägt rum, vara den linje som gäller.

Inspirationen hämtas från kända nazirevisionister som i många år försökt »bevisa« att Förintelsen »är en sionistisk propagandabluff«. Den viktigaste inspirationskällan i nsf-sammanhang är Ahmed Rami och Radio Islam.

NSF:s propagandachef Björn Björkqvist menar att Rami »är en av de skickligaste människorna i Sverige när det gäller sionistfrågan och revisionismen«. NSF gör också reklam för Radio Islam i sin tidning Den sanne nationalsocialisten.

På sikt är dock revisionismen ohållbar bland de nazistiska grupper som baserar hela sin existens på antisemitiska konspirationsteorier. Nätverket är idag det viktigaste antisemitiska propagandamaskineriet i Skandinavien.

David Lagerlöf/Expo
© Expo 1998
(Expo Nyhetsbrev nr 1 - 1998)