Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I slutet av mars hamnade Ytterbyskolan utanför Kungälv i medias fokus. Skolans ledning gick ut i media och förklarade att elever med rasistiska åsikter inte skulle få godkänt i samhällskunskap.
I onsdags uppmärksammades Skolverkets bedömning av betygsättningen i Ytterbyskolan. Medias rapportering gjorde gällande att Skolverket gav sitt stöd Ytterbyskolans nya tolkning av samhällskunskapens kursplan. Bedömningen orsakade högljudda protester eftersom Ytterbyskolans inställning har setts som åsiktsförbud.
Nu har det visat sig att det inte är så enkelt.

Kunskap inte åsikt
Skolverket är tydligt med vad de anser om att använda betygen som medel för att förhindra främlingsfientlighet.

"Det är elevens kunskaper och förmåga som ska bedömas vid betygsättningen – inte elevens åsikter eller beteende", skrev de i ett förtydligande redan i slutet av mars.
I bedömningen av Ytterbyskolan konstaterade Skolverkets undervisningsråd Tomas Erlandsson att det inte fanns något att anmärka på när det gäller Ytterbyskolans tolkning av betygsgrunderna.

Demokratiskt arbetssätt
Skolverket har rätt. För Ytterbyskolans tolkning handlar inte om att ge icke godkänt betyg till elever med rasistiska åsikter. Det handlar om att bedöma elevens förmåga att tillämpa "ett demokratiskt arbetssätt".
Det är faktiskt två olika saker.
Enligt kursplanen för samhällskunskap ska eleven:
"förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt."

En elev
Enligt Ytterbyskolans lärare saknar en av skolans elever denna praktiska kunskap. Enligt rektorn Ann-Charlotte Brandberg handlar det om att eleven fryser ut andra elever, fnyser mot elever som svarar fel, om sexism och rasism i klassrummet.
Även om eleven har rasistiska åsikter är det inte åsikterna i sig som ligger till grund för att skolan inte vill ge godkänt. Det handlar om att eleven inte kan samarbeta och fungera i grupp.

Det betyder samtidigt att även om en elev är övertygad nazist ska han få godkänt om han kan fungera i en grupp, förutsatt att han klarar resten av kriterierna.

Inget åsiktsförbud
Det är en rimlig tolkning av kursplanen och inte ett åsiktsförbud. Att elever med främlingsfientliga åsikter ska ha rätt att uttrycka sig i skolan är en självklarhet, där om någonstans ska de uppmanas att säga vad de tycker. De måste få göra det utan att bli inmålade i ett hörn och omedelbart utpekade som rasister. Men en sådan diskussion blir i princip omöjlig om det finns elever som konsekvent förstör den demokratiska ordning som är förutsättningen för en sådan diskussion.

Ämnen i artikeln