Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 1 maj i Falun marscherade närmare 600 nazister under Nordiska motståndsrörelsens flagg genom staden. På uppsamlingsplatsen hyllade organisationens talare Hitlertyskland och förnekade Förintelsen.

Den tidigare så hermetisk slutna nazistorganisationen har under senare tid öppnat upp sina led. Det märktes bland deltagarna. Bland annat var företrädare från Balder Cruisers på plats, en motorklubb som växt fram ur den lokala, numera nedlagda, avdelningen av Soldiers of Odin.

I början av april registrerades föreningen Balder Cruisers motorklubb Östergötland. En månad tidigare hade ett konstituerande möte hållits i Norrköping där stadgar och styrelse klubbades.

Motorklubben uppger att den ska hjälpa utsatta människor, som hemlösa, ungdomar som hamnat i kriminalitet eller drogberoende samt kvinnor som utsatts för våld i hemmet. De ska bland annat bistå dem med stöd och myndighetskontakt. Det ser framför sig att verksamheten kan komma att finansieras med bland annat bidrag från kommuner.

Föreningsverksamheten uppges vara öppen för alla. Enligt stadgarna ska den främja trygghet och jämställdhet och uppges vara såväl religiöst som politiskt oberoende.

Till ordförande valdes Ingemar Zeijlon och till vice ordförande en 49-årig man. Båda var på plats den 1 maj i Falun och demonstrerade tillsammans med nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen.

Frågan är vad representanter för en motorklubb, vars syfte är att arbeta med trygghetsskapande åtgärder för personer som hamnat i en utsatt situation, gör på en nazistisk demonstration? En förklaring kan finnas i deras tidigare politiska engagemang. Motorklubbens sociala profil är av allt att döma ett arv från den numera nedlagda avdelningen av Soldiers of Odin.

Både Zeijlon och 49-åringen liksom andra i föreningen har en bakgrund i medborgargardet Soldiers of Odin. Ingemar Zeijlon var tidigare en lokal ledargestalt i organisationen, aktiv i såväl Norrköping som Nyköping. Han lämnade Soldiers of Odin i början av året. I en intervju i Corren menade han att organisationen var för toppstyrd från den nationella avdelningens sida. Som Expo tidigare har berättat om har Soldier of Odin drabbats av flera interna konflikter, med avhopp och utbrytningar som följd.

Även 49-åringen har en bakgrund i Soldiers of Odin. Han har på sociala medier tidigare uttryckt sympati för Nordiska motståndsrörelsen.

En annan person som ingår i Balder Cruisers styrelse är den före detta ledaren för Soldiers of Odin i Linköping, Johan Pettersson. Han lämnade organisationen i samma veva som Ingemar Zeijlon. Han har uppdraget som kassör i Balder Cruisers.

Expo har kontaktat Ingemar Zeijlon och 49-åringen för en kommentar. Ingen av dem har återkommit med ett svar. Men på sin egen Facebooksida skriver 49-åringen apropå Expos frågor: "Ja jag gick med i demonstration med NMR vad är problemet".