Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokratisk ungdom, SDU, var på plats i Göteborg för att protestera mot vad förbundet uppfattar som "etnisk diskriminering" av svenskar. En bit bort från SDU:s samling stod ett tjugotal nazister med en banderoll för Svenskarnas Parti. Demonstrationsvägen från Götaplatsen för vidare färd via Avenyn till Kungsportsplatsen blev stökig. Ägg kastades på Sverigedemokraterna och en rökbomb täckte halva tåget med vit rök. "Inga rasister på våra gator" skanderar motdemonstranterna. Fyra personer omhändertogs för störande av den allmänna ordningen och tre personer avlägsnades från platsen, ingen greps. Svenskarnas parti lät sig frivilligt eskorteras bort.

110410_sdu_232_2.jpgBand deltagarna i SDU-demonstrationen fanns riksdagsledamöterna Erik Almqvist (röd tröja på bilden) och Kent Ekeroth. Foto: David Lagerlöf/Expo

I samband med att demonstrationen startade bildade polisen en vägg runt motdemonstranterna, som ropade slagord mot polisen och sverigedemokraterna. I ett försök att pressa tillbaka motdemonstranterna sattes ridande poliser och piketbussar in.
– Det är en taktik för att hålla undan demonstranterna, istället för att gå in med personal med batong, säger polisens presstalesman Thomas Huxborg.

Polisen bildade en vägg mellan motdemonstranterna och SDU som tågade ner längs Avenyn med partiets riksdagsledamot Erik Almqvist i täten.

När ett 30-tal motdemonstranter gjorde ytterligare ett försök att stoppa tåget genom att sätta sig på vägen satte polisen in hundar med munkorg.

Slutdestination Kungsportsplatsen
På Kungsportsplatsen var motdemonstranterna över 600 personer och de fortsatte att skandera slagord, samtidigt som SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand startade förbundets talserie med att tacka polisen för ett bra genomfört arbete. I sitt tal hävdade han att invandrare rånar svenskar av rasistiska skäl samt att gruppvåldtäkter utförs främst av invandrare mot svenskar. Talade gjorde även Erik Almqvist och inbjudna talare från det tyska partiet Die Frieheit och Italienska La Destra.

En av initiativtagarna till motdemonstrationen var Rättvisepartiet Socialisterna.
– Vi tänker ställa oss i vägen, det ligger på oss vanligt folk att stoppa rasismen. Politikerna kommer inte att göra det, sa Amer Mohammed från Rättvisepartiet socialisterna.

Polisens presstalesman Thomas Huxborg uppgav i efterhand att han var nöjd med polisens insats
– Vi hade två mål, ett att låta SDU genomföra sin demonstration och två, låta motdemonstranterna hålla sin. Båda lyckades.