Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 4 februari samlades europeiska högerextremister i Europaparlamentet lokaler i Bryssel. De var på plats för att grunda Alliansen för fred och frihet (APF). Det beslutades om styrelse och partistadgar. Initiativet till det paneuropeiska partiet togs redan 2014.

British National partys tidigare partiledare Nick Griffin ledde mötet när Roberto Fiore enhälligt valdes till ordförande för APF. Roberto Fiore är en veteran inom den högerextrema miljön. På 80-talet ledde han fascistorganisationen Nationella Revolutionsavantgardet, NAR. Organisationen stod bakom flera terrordåd i Italien. 1980 sprängde NAR järnvägsstationen i Bologna, närmare 100 personer dog och över 200 skadades. Efter attentatet flydde Fiore till England. Samtidigt dömdes han i Italien till ett nioårigt fängelsestraff för att ha organiserat en väpnad grupp och för innehav av sprängmedel. Han höll sig undan straffet och återvände till Italien, 1999 när hans brott var preskriberat, och grundade Forza Nuova.

Fiore har dessutom varit en flitig föreläsare på högerextrema event i Europa. Bland annat har han varit i Sverige på seminarium med nazistiska Svenskarnas parti. Fiores projekt med paneuropeiska partier för att samla nazistiska och fascistiska organisationer under en gemensam plattform är inte heller något helt nytt. Tidigare ledde han gruppen European National Front (ENF) som lades ned 2009.

Flera av de partier som ingick i ENF, bland dem grekiska Gyllene gryning och tyska NPD har centrala positioner även i det nya projektet. Även nazistiska Svenskarnas parti har en roll i AFP.

Samtidigt som Roberto Fiore valdes till ordförande, valdes Artemis Matthaiopoulos, parlamentsledamot för Gyllene gryning, till vice ordförande. Jens Pühse i NPD valdes till sekreterare och nazistiska Svenskarnas partis ordförande Stefan Jacobsson valdes in som ledamot i styrelsen. Som ledamöter sitter även Danskarnas partis ledare Daniel Carlsen.

APF betonar i ett pressmeddelande att en politisk handlingsplan togs fram på mötet i Bryssel. Planen innefattar "fördjupade relationer med Ryssland" och "diplomatiska uppdrag i Syrien". Samtidigt planeras demonstrationer mot "de som försvarar islamistisk terrorism och hotar hela Europas existens". APF tar också avstånd från rättsprocessen i Grekland mot Gyllene gryning.

Att Roberto Fiore vill fördjupa relationerna med Ryssland är inte helt oväntat. Den 6 mars 2014 publicerade Forza Nuova ett uttalande där partiet tog avstånd från högerextrema Högra Sektorn i Ukraina, eftersom de ska ha "stridit" tillsammans med "nazi-sionistiska grupper" som hjälpt till att "montera" kriget i Ukraina och förhindrat avtal som skulle garantera Ukrainas oberoende.

Nick Griffin, då ledare för British National party, BNP, skrev i samma veva att "De ukrainska nationalisterna har blivit manipulerade av 'onda' västerländska krafter." I samma uttalande kallade BNP Rysslands intervention i Ukraina för "rättfärdig" eftersom Ukraina inte garanterat den "ryska minoritetens rättigheter". Europa ska hålla sig borta från Ukraina som är Rysslands angelägenhet, menade partiet. Det grekiska nazistpartiet Gyllene gryning tog avstånd från protesterna på Maidan i Ukraina som de kopplade till det "amerikansk-judiska samfundet". Tyska NPD menade i samband med konflikten mellan Ukraina och Ryssland att det är USA och inte Ryssland som kränker andra nationalstaters suveränitet och integritet.

För Svenskarnas parti har inte ställningstagandet varit lika tydligt. Från Sverige har aktivister från Nordisk ungdom och de "Ukrainafrivilliga", som organiserats av personer knutna till nazistiska Svenskarnas parti, rest till Ukraina för att stötta radikala ultranationalister i Svoboda och den Högra sektorn mot Ryssland. Svenskarnas parti lade senare relationen med Svoboda på is.

De är med i Alliansen för fred och frihet
Roberto Fiore, ordförande, Forza Nuova, Italien.
Artemis Mattheopoulos, Vice ordförande, Gyllene gryning, Grekland;
Jens Pühse, Sekreterare,NPD, Tyskland.
Stefan Jacobsson, ledamot, Svenskarnas Parti, Sverige.
Gonzalo Martin Garcia, ledamot, Democracia Nacional, Spanien.
Herve van Laethem, Ledamot, Nation, Belgien;
Daniel Carlsen, Ledamot, Danskarnas parti, Danmark.
Olivier Wyssa, Ledamot, regional parlamentariker, Frankrike.