Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Utanför möteslokalen, ett hotell i traditionell korsvirkesstil i den lilla orten Kirchheim, demonstrerade motståndare och AntiFa-aktivister. Inne på mötet deltog några dussin kortklippta högerextremister från olika länder och lika många lokala nationalister, rapporterade Die Zeit på nätet.

NPD:s andranamn på sin europalista Olaf Rose talade förväntat först om genusattacken mot manligheten och invandrarhotet mot västerlandet men övergick till att förkunna att vi alla är övertygade européer.

På listan över inbjudna extremgrupper fanns förutom Nordisk ungdom och Svenskarnas parti också British national party, vars ledare Nick Griffin också var talare, nazistiska Gyllene gryning från Grekland (som trots inbjudan inte dök upp), italienska Blocco studentesco, Identitäre Bewegung Deutschland, NSV! från Flandern, nazistiska Danskernes parti, Europäische Aktion (grundad i Schweiz), tjeckiska Delnicka mladez och schweiziska PNOS.

Från Nordisk ungdom deltog Fredrik Hagberg som nyligen hängde med nationalisterna i Ukraina.

Det här är med få undantag små främlingsfientliga grupper i varje land. Men det är en del av dessa som kan bilda en andra högerextrem partigrupp i Europaparlamentet, till höger om den som franska Front National och Geert Wilders holländska PVV utgör kärnan i. Tyska NPD hoppas på att få in två företrädare, eftersom partiet väntas få 1-2 procent i valet, minimispärren är borttagen och Tyskland har 96 mandat att tillsätta.

– Med NPD får jag ihop åtta partier, sade BNP:s Nick Griffin till Zeit on line. Men i den räkningen ingår Gyllene gryning, vars framtid som parti är osäker och som inte heller deltog i konferensen.

– Vilka partier är för extrema, vilka är acceptabla? Griffin svarade själv på sin fråga: Om tyskar har valt in ett parti är parlamentet är det ett acceptabelt parti för oss.