Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt Leandersson är det partisekreterare Björn Söder som lanserat idéen om att dela distriktet. Organisationen ska hädanefter ske efter riksdagsvalkretsar. I alla fall om de berörda lokalavdelningarna godkänner förslaget.

"Fördelen är att vi får närmare kontakt mellan medlemmarna och styrelsen. Nackdelen blir att vi får en organisation som är den direkt motsatta till hur vi är organiserade i Region Skåne", skriver Jens Leandersson i utskicket som gick ut till medlemmar i distrikt syd.

Han poängterar att samtliga riksdagspartier har Skåne som ett distrikt sedan det blev en region 1999.

Uppdelningen av distrikt syd har länge varit föremål för diskussion inom Sverigedemokraterna. Årsskiftet 2008/2009 ville Smålands och Hallands distrikt bryta sig ut från syd-gruppen. En maktstrid uppstod där partiets dåvarande IT-ansvarige Ted Ekeroth polisanmäldes för dataintrång. Då var partiledningen inte beredda att låta distrikt syd dela på sig.

Den före detta sverigedemokraten Dragan Klaric kommenterar utvecklingen på sin blogg. Han skriver att syddistriktet med sitt stora medlemsantal haft makt att påverka partiets utveckling på årsmöten under flera års tid.

"Orsaken av vad jag har förstått är att distrikt syd har tjänat sitt syfte under flera år men har samtidigt blivit en maktfaktor som hotar den absoluta toppen i partiet", fortsätter han.

Pressekreteraren Martin Kinnunen säger till Expo att viljan att dela distriktet är i linje med partiets stadgar. Några andra tankar finns inte, menar han.

- Det står i våra stadgar att vi ska sträva efter att ha distrikt utformade efter valkretsar. Sen är det upp till medlemmarna i distrikten att själva besluta om de vill göra en delning, säger han.

Expo har pratat med Lars-Johan Hallgren, andre vice ordförande i distrikt syd. Han säger att han inte hunnit ta ställning till hur han ser på en uppdelning av distriktet:

- Men det är ingen hemlighet att det länge varit en ambition att låta länen Jönköping, Kronoberg och Halland bli egna distrikt, säger han.

Distrikt Syd är Sverigedemokraternas i särklass största och distrikt. Det består av länen Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping och Kalmar. Det var det här som den nuvarande partiledningen skapade sin maktbas.

Ämnen i artikeln