Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Läs mer

1988, 8 februari
Planerna på att bilda Sverigedemokraterna förverkligas. I efterhand upprättas ett protokoll som anger den 8 februari som startdatum. Flera av grundarna hade tidigare varit aktiva i Bevara Sverige Svenskt.

1988, 18 september
Sverigedemokraterna ställer upp i val för första gången. Partiet blir utan kommunala mandat och får 1 118 röster i riksdagsvalet.

1989, februari
Sverigedemokraterna får för första gången medialt genomslag för en av sina kampanjer. I ett flygblad hävdas bland annat att invandrare får 17 000 kronor i socialbidrag. I februarinumret av partiets medlemstidning jublar man över de rubriker som kampanjen orsakat.

1989, 14 april
Sverigedemokraterna gör tv-debut när partiets talesman Anders Klarström deltar i TV3:s Diskutabelt.

1989, 10 juni
Sverigedemokraterna håller sitt första årsmöte. Partiet antar sitt parti-program och utser Anders Klarström till talesman.

1990, 13 mars
Vid ett informationsmöte om en flykting-mottagning i den lilla orten Kimstad blir stämningen hätsk. Sverigedemokraterna är på plats för att försöka utnyttja den lokala opinionen. Protester mot flyktingförläggningar blir en av partiets viktigaste frågor fram till valet.

1991, 15 september
Sverigedemokraterna tar sina första kommunala mandat, ett i Dals-Ed, och ett i Höör. I riksdagsvalet får partiet 4 887 röster.

1991, 30 november
Sverigedemokraternas demonstration i Kungsträdgården urartar. Bilden av ett skinnskalleparti etableras i media.

1991, 16–17 november
Sverigedemokraterna håller sitt försenade årsmöte och bestämmer sig för att slopa systemet med talesmän. I stället väljs Anders Klarström till partiordförande. På samma möte beslutar sig partiet för att bilda ett ungdomsförbund.

1995, 5 mars
Mikael Jansson ersätter Anders Klarström som partiledare vid partiets riksårsmöte.

1996, 23 mars
Sverigedemokraterna antar ett nytt partiprogram. Debatten kring hur partiet ska ställa sig abortfrågan blir het. Till slut kommer partiet fram till att låta frågan avgöras i en beslutande folkomröstning.

1997, 8 juni
Den skandinaviska samarbetsorganisationen Nord-Nat bildas. Sverigedemokraterna går samman med likasinnade partier från Finland, Norge och Danmark för att bevara "miljö, kultur och nordiska folk".

1998, 28 september
Mikael Jansson träffar den europeiska extremhögerns stora stjärna Jean Marie Le Pen, partiledare för franska Front National. Samma år går Sverigedemokraterna med i den paneuropeiska högerextrema alliansen Euro-Nat.

1998, 20 september
Front National sponsrar Sverigedemokraternas valkampanj. Partiet får åtta kommunala mandat och 19 624 röster riksdagsvalet. Mest uppmärksamhet får partiet för sin aggressiva valkampanj i Haninge, Stockholm, som resulterar i två mandat.

1998, november
Sverigedemokraternas ungdomsförbund 
återbildas. Ledare för förbundet blir 
Jimmy Windeskog.

1999, 23 januari
Sverigedemokraterna ser över sitt partiprogram. Partiet avskaffar krav på att förstatliga bankväsendet, vill se abortförbud efter 12:e veckan, stryker krav på dödsstraff och tar bort den så kallade 70-regeln, som innebär att alla som kommit till landet efter 1970 ska sparkas ut.

1999, 13 juni
Sverigedemokraterna ställer upp i Europaparlamentsvalet. Partiet får bara 8 568 
röster, 0,3 procent.

2000, januari
Sverigedemokraternas allt tätare kontakter med den växande flyktingfientliga lobbyn ger resultat. I början av året skickas ett gratis nummer av tidningen Fri information ut tillsammans med medlemstidningen SD-bulletinen.

2000, februari
Sverigedemokraterna tar för första gången tydligt avstånd från nazismen när Mikael Jansson skriver artikeln "Vår avsky för nazismen" i februarinumret av partiets interntidning.

2001, 12 augusti
Sverigedemokraterna splittras. I augusti bildas formellt utbrytarpartiet Nationaldemokraterna.

2002, 14 februari
Den avhoppade moderate riksdagsmannen Sten -Andersson meddelar att han går över till Sverigedemokraterna.

2002, 7 april
Skånes väl och Sverigedemokraterna presenterar ett valsamarbete.

2002, 15 september
Sverigedemokraterna går starkt framåt i valet. Partiet tar 49 kommunala mandat i 29 kommuner. I valet till riksdagen får partiet 76 300 röster.

2003, 10 maj
Sverigedemokraterna möter representanter från Dansk Folkeparti. Träffen beskrivs internt som en milstolpe i relationen mellan de två partierna.

2004, 7 juni
Ett utskick från Sverigedemokraternas lokalavdelning orsakar kraftiga reaktioner. Det så kallade "Bergsjöbrevet", där partiet lovade att införa apartheid i invandrartäta förorter, leder senare till att bladets upphovsmän tvingades ta time-out. Synen på innehållet i brevet blir en symbolfråga i de tilltagande interna striderna.

2005, 8 maj
Sverigedemokraterna lanserar begreppet "öppen svenskhet" på sitt riksårsmöte. Den nya linjen innebär teoretiskt en mer öppen attityd till vem som enligt partiet kan uppfattas som svensk.

2006, 26 mars
Sverigedemokraterna utser för första gången en invandrare till en topposition i partiet när Anna Hagwall utses till andre vice ordförande under partiets riksårsmöte.

2006, 25 maj
Sverigedemokraternas medlemmar har sagt sitt. Efter en omröstning i partiet byter partiet symbol från den tidigare blå-gula facklan till en blåsippa.

2007, 19 april
Jimmie Åkesson möter Mona Sahlin i en direktsänd tv-debatt. Under bara några månader får Åkesson dessutom debattera mot både Moderaterna och Folkpartiet.

2010, 19 september
Jimmie Åkesson leder Sverigedemokraterna in i riksdagen. Partiet får 5,7 procent av rösterna och totalt 339 610 röster.