Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Han var indier, från en politisk familj, han mindes hur hans mamma gav sina smycken som bidrag till de kastlösas kamp. Det var ingen slump att han som indier gick in i kampen mot apartheid. Gandhi hade i 20 år arbetat i Sydafrika. 1948 påbörjade Reddy sitt arbete inom FN och 1952 var Indien den första stora stat som tog upp apartheid som en fråga för förbundet.

E.S. tog en nyckelroll i sanktionerna mot Sydafrika och kampanjerna för att frige Mandela och andra politiska fångar Från 1963 till 1984 var han sekreterare i Kommittén mot apartheid. Ett exempel hur en liten kugge i systemet kan göra stora insatser.

– Jag hade turen att jobba med något jag trodde på. Och inga stora västländer satt i kommittén så ingen bromsade oss. Men jag sade till de små staternas företrädare: Som låg tjänsteman får jag inte gå utöver mina befogenheter. Ni måste ta ansvar för allt. Backa upp mig.

Kampen var seg. I många år fortsatte västvärlden att vara allierad och handelspartner till apartheidregimen.

– Det kunde ha varit extremt frustrerande, i många år blev ju förhållandena i Sydafrika bara värre. Men jag mindes vad en ANC-ledare sade en gång: 'E.S., det är inte ditt jobb att vara frustrerad, vi är det inte. Vi kommer ju att segra.'

Texten är en återpublicering från tidningen Expo #2 2021.