Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– För att få i stånd en förändring måste man angripa rasismen och säkerhetspolisens struktur, säger Baumgärtner.

Maik Baumgärtner är frilansjournalist och expert på den tyska extremhögern. Han har dessutom skrivit en bok om terrororganisationen NSU. Han menar att det finns många bra förslag i rapporten från den parlamentariska kommittén som utrett hur NSU mellan 2000 och 2007 kunnat begå tio mord, bankrån och bombattentat utan att upptäckas. Baumgärtner betonar dock att det inte räcker med en utredning utan att lagar måste ändras och säkerhetsorganens strukturer måste ses över.

– Det är val om en månad. Risken är att parlamentet bara debatterar frågan för att sedan fokusera på andra sakfrågor. Rapporten slår fast att det krävs nya regler. Men i slutändan, vem kan ändra det? Det är det bara parlamentet som kan, säger han.

Baumgärtner pekar på flera brister som han menar är fundamentala. En brist rör hur säkerhetspolisen rekryterar infiltratörer

– Säkerhetspolisen rekryterar nazistinfiltratörer. Dessa blir välbetalda och skyddas från rättsvisan när de begår brott. NSU-fallet visade att säkerhetspolisen till och med har rekryterat nazister i fängelserna. Personer som är dömda för mord.

– För det första måste det här systemet ändras. Rapporten visar hur mycket pengar som nazistmiljön får från säkerhetstjänsterna. Många av de som rekryteras ger alla pengar de får tillbaka till nazistmiljön och med de pengarna bygger de upp den, fortsätter Baumgärtner.

Ett annat problem som rapporten lyft fram och som Baumgärtner menar måste åtgärdas är rutinerna för hur den information som infiltratörer ger hanteras.

– Vi har flera olika säkerhetsorganisationer som får väldigt mycket information om nazistmiljön på grund av sina infiltratörer. Men det kommuniceras inte ut eftersom deras främsta fokus varit att skydda sina källor. De kan känna till att ett brott begåtts utan att polisen meddelas, eftersom det skulle röja deras källa. Om de får reda på ett brott måste de ge uppgifterna till polisen och till rätten.

– Vi har flera regionala underättelsestjänster och till och med i den federala säkerhetspolisen är det dålig kommunikation. De ser informationen som sin och vill inte dela den.

Maik Baumgärtner betonar att rutinerna är bristfälliga och att de måste ses över. Även prioriteringarna och analyser kritiseras.

– Säkerhetsorganen har totalt misslyckats i sin analys av extremhögern. De tenderar att se att det enda hotet mot demokratin kommer från vänstersidan. För ett par år sedan lade de ned analysteamet som koncentrerade sig på högerextremister. De menade att de inte behövdes eftersom de bedömde att högerextremism inte utgör något stort problem i Tyskland, säger han.