Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

2008 beslutade det tyska parlamentet, Bundestag, att undersöka antisemitiska åsikter i samhället. Rapporten är omfattande och redovisar den tyska allmänhetens uppfattning. Analysen bygger på material från organisationen Anti-Defamation Leauge och Bielefelduniversitetet samt nationell statistik om hatbrott.

Rapporten visar att 20 procent av den tyska befolkningen hyser starka antisemitiska åsikter och författarna konstaterar att antisemitism är ett stort problem i landet. I rapporten rekommenderas ökade satsningar för att informera och förebygga antisemitiska tendenser. Det behövs också studier som förklarar hur människor påverkas av propaganda.

Aktivisten Anetta Kahane från Amadeu Antoniostiftelsen, en organisation som stödjer antihatprogram, kommenterar rapporten på den judiska nyhetssajten JTA. Hon framhåller vikten av att inte missbruka rapportens resultat och kollektivt peka ut vissa grupper. Hon säger att det är skillnad på riktig antisemitism och hur anklagelser om antisemitism används för politiska syften. Exempelvis används antisemitismen i arabländerna som ett argument mot invandring från dessa länder. Men för att det finns antisemitism i ett land betyder det inte att alla därifrån är antisemiter. Det är ovärdigt att kollektivt skuldbelägga en grupp, säger Kahane och betonar att antisemitism måste hanteras seriöst och inte som ett slagträ i debatten.

Ämnen i artikeln