Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

När Aryan Nations-aktivisten Louis Beam 1992 lanserade begreppet Leaderless Resistance gjorde han ett försök att definiera hur kampen skulle bedrivas. Strategin baseras på idén om små väpnade celler av ariska krigare som opererar självständigt utan någon form av överordnad ledning. Med terrorism som medel ska raskrigarna provocera fram ett massuppror och störta den federala regeringen.

Det största hotet mot traditionella grupper av »väpnade frihetskämpar«, resonerar Beam, har alltid varit att dess centrala ledning är sårbar för förräderi eller infiltration. Om en central ledning saknas och om de ideologiska ledarna inte ens vet vilka som är medlemmar i »motståndsrörelsen«, blir det omöjligt för regeringen att kartlägga den vita gerillan.

Trots att begreppet kallas motstånd utan ledarskap finns det dock personer som i praktiken fungerar som ledare. Upphovsmannen Louis Beam själv och Tom Metzger, chef för White Aryan Resistance (WAR) i Kalifornien, anses vara de två viktigaste ideologiska ledarna. Genom att noga undvika direkt anknytning till de väpnade grupperna, kan de predika våld och rashat utan att riskera att ställas till ansvar för våldsdåd.

Beam och Metzger har emellertid olika uppfattning om vilken inriktning motståndsrörelsen bör välja. Medan Beam håller fast vid principen att cellerna ska lägga upp sin egen strategi, anser Metzger att en »psykologisk ledare« som kan fungera som rörelsens talesman och galjonsfigur krävs.

Leaderless Resistance har också kritiker bland mer traditionella nazigrupper som håller fast vid führerprincipen. Den argaste av kritikerna är William Pierce, författare till terroristbibeln Turner Diaries och ledare för National Alliance i Virginia.

Ämnen i artikeln