Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

1. Jimmie Åkesson, partiledare
Ålder: 31 år.
Bosatt: Sölvesborg.
Civilstånd: Ogift.
Inkomst av tjänst 2008: 373 773 kr.
Gymnasium: samhällsvetenskapsprogrammet, snittbetyg: 13,63 av 20.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: partiordförande, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden, landstingsfullmäktige i Blekinge, regionfullmäktige och regionstyrelse.

Ur Åkessons tal på valkonferensen 2010 om den misslyckade svenska integrationen:
"Sanningen är den, att jag har aldrig bett om att få integreras, jag har aldrig blivit tillfrågad om huruvida jag vill integreras och, partivänner, jag vägrar att integreras i detta kalla, splittrade, rotlösa samhälle som nu växer fram.
Jag vägrar."

2. Björn Söder, partisekreterare
Ålder: 34 år.
Bosatt: Helsingborg
Civilstånd: Skild.
Inkomst, tjänst 2008: 525 360 kr.
Gymnasium: kemitekniskt program 3 år, snittbetyg: 17,67.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: partisekreterare, ledamot i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och regionstyrelsen i Skåne.

Ur Söders anförande vid valkonferensen 2010 om sjukvårdspolitik:
"Givetvis skall personer som vistas illegalt i Sverige betala fullpris för den vård de erhåller. Därefter skall de omedelbart förvisas ur landet eftersom de, trots att Sverige har Europas mest liberala flyktinglagar, inte har rätt att vistas i landet.
Svensk skattesubventionerad sjukvård skall vara förbehållen svenska folket och de som vistas legalt i landet. Det borde vara en självklarhet i ett land som Sverige.
Vi har valt att gå till val på att sådana här privilegier för utlänningar som vistas illegalt i landet omedelbart skall förbjudas eftersom de är djupt orättvisa mot svenska folket."

3. Jonas Åkerlund, politisk sekreterare
Ålder: 61 år.
Bosatt: Stockholm.
Civilstånd: Gift, två barn.
Inkomst av tjänst 2008: 117 537 kr.
Utbildning: realskola, snittbetyg: 13,23
Politiska uppdrag förra mandatperioden: vice partiordförande, ledamot i kyrkomötet, Svenska kyrkan.

Ur intervju med Åkerlund i Dagen inför kyrkovalet 2009:
"Svenska kyrkan ska först och främst värna det nationella arvet vi har och som svensk ska man känna igen sig i kyrkan... Vi tror att det finns förutsättningar för ekumenik, men vi tror inte på ett mångkulturellt samhälle. Vi förstår inte hur det skulle kunna vara bra. På sikt tror vi att det är bäst för alla med en svensk kultur som genomsyrar alla samhällsinstitutioner."

4. Carina Herrstedt, personlig assistent
Ålder: 39 år.
Bosatt: Asmundstorp.
Civilstånd: Ogift, två barn.
Inkomst av tjänst 2008: 299 674 kr.
Utbildning: inget slutbetyg från gymnasium, enstaka kurser komvux.
Övrigt: Dömd för förtal 2008 och 2009 till skadestånd, domarna överklagades men nekades prövningstillstånd.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: andra vice partiordförande, ledamot kommunstyrelse, AU och barn- och ungdomsnämnden, Landskrona.

Herrstedt i en intervju i Kommualarbetaren juni 2010 om varför det står på hennes och sambons blogg att den stora invandringen leder till ökad kriminalitet:
"Ja, man kan ju fråga den som har skrivit det i och för sig. Men med tanke på att invandrarna är överrepresenterade i brottsstatistiken så är det ju inte jättesvårt att dra parallellerna. Hade man inte haft så stor invandring hade inte brottsstatistiken varit så hög heller."

5. Mikael Jansson, ingenjör
Ålder: 44 år.
Bosatt: Askim.
Civilstånd: Ogift, två barn.
Inkomst av tjänst 2008: 315 687 kr.
Gymnasium: Teletekniskt program 4 år, snittbetyg: 11,47.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: ordförande SD Göteborg, ledamot kommunfullmäktige.

Ur debattartikel av Jansson i G-P 21 mars 2010
"Sverigedemokraterna vill ha ett tryggt Göteborg där människor bygger bilar, inte bränner dem och sedan attackerar räddningstjänsten när den kommer till undsättning. När närmare 100 bilar brann under en månad såg våra politiska motståndare detta som 100 enskilda händelser. Vi Sverigedemokrater ser ett mönster. De ansvariga för dessa angrepp är givetvis de som utför dåden, men också de politiker till höger och vänster som genom en huvudlös invandringspolitik skapat ett växande utanförskap och ett samhälle på gränsen till sönderfall."

6. Margareta Sandstedt, alkohol- och drogbehandlare
Ålder: 45 år.
Bosatt: Gävle
Civilstånd: Gift, två barn.
Inkomst av tjänst 2008: 185 851 kr.
Utbildning: uppgifter om gymnasium saknas.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: vice ordförande SD Gävleborg, ledamot kommunfullmäktige, kyrkomötet, stiftsstyrelsen och Bomhus kyrkoråd.

Inlägg på Sandstedts blogg 14 december 2009, med titeln "Svenska män är rättslösa":
"Jag vill därför påstå att inget politiskt parti kan lösa skolans problem, de orimligt höga skatterna, vårdens kostnader, socialtjänstens överbelastning och en viss del av arbetslösheten om inte familjen återupprättas där man lägger om hela den ekonomiska familjepolitiken. En familjepolitik som går i takt med människans biologi, och där jämlikhet betyder respekt och ett värdesättande av varandras olikheter. Sverige behöver en fredstid för att lappa ihop sina krigsskadade efter feministernas skoningslösa härjande, och där man ges tid att sörja de barn, kvinnor och män som dukat under i det svenska könskriget."

7. Mattias Karlsson, politisk sekreterare
Ålder: 32 år.
Bosatt: Veberöd.
Civilstånd: Gift, två barn.
Inkomst av tjänst 2008: 409 218 kr.
Gymnasium: samhällsvetenskapligt program, snittbetyg 16,01.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: ledamot partistyrelsen, politisk sekreterare Malmö.

Från Karlssons egen blog 17 mars 2007 angående könsneutral äktenskapslagstiftning:
"Ännu ett avgörande steg i utrotningskriget mot kärnfamiljen och traditionella värderingar är på väg att tas.
Inom kort presenteras ett utredningsförslag om förändrad äktenskapslagstiftning som förväntas föreslå att homoäktenskap införs i Sverige. Svenska kyrkan har, sin vana trogen, redan lagt sig på rygg med blottad strupe och uttalat sitt stöd för reformen.
Ingen skall dock tro att kulturradikalerna kommer att nöja sig med denna landvinning. När striden om homoäktenskapen nu är vunnen lär striden om polygami och syskonäktenskap inledas på allvar och det förefaller helt otroligt att inte också dessa samlevnadsformer kommer att bli välsignade, inom en inte alltför avlägsen framtid.
När utgångspunkten och huvudargumenten är att "all kärlek förtjänar välsignelse" och "inga samlevnadsformer skall diskrimineras", så vore det faktiskt ett hyckleri av stora mått att inte legitimera även ovanstående samlevnadsformer.
Import av bihustrur ifrån den muslimska världen har således mycket goda förutsättningar att bli en framtidsbransch..."

8. Richard Jomshof, lärare
Ålder: 40 år.
Bosatt: Sturkö.
Civilstånd: Gift, två barn.
Inkomst av tjänst 2008: 476 374 kr.
Gymnasium: två olika program på olika skolor, inga slutbetyg hittade, komvux.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: ordförande SD Blekinge, ledamot kommunfullmäktige, kommunstyrelse, barn- och ungdomsnämnd, kulturnämnd och utbildningsnämnd i Karlskrona, ledamot landstings- och regionfullmäktige Blekinge.

Ur intervju med Jomshof på SD Television 27 mars 2010 om kravet på slopad modersmålsundervisning:
"I svensk skola talar man svenska oavsett ursprung. Kommer du utifrån och har fått rätt att stanna i landet så är det svenska som ska vara ditt modersmål, det är svenska du ska lära dig."

9. Sven-Olof Sällström, butikschef
Ålder: 41 år.
Bosatt: Östersund.
Civilstånd: Ogift, ett barn.
Inkomst av tjänst 2008: 390 501 kr.
Gymnasium: tvåårig social linje, snittbetyg: 15,68.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: pressekreterare SD.

Ur debattartikel av Sällström på Newsmill 4 juni 2009 inför valet till EU-parlamentet:
"Vi vill som enda parti i den här valrörelsen återupprätta det svenska gränsskyddet, säga upp Schengensamarbetet och återta kontrollen över människohandel, vapensmuggling, droger och andra samhällsproblem som nu fritt flödar över de öppna nationsgränserna. Vi vill att människor skall känna trygghet, glädje och samhörighet. Inte den rädsla, oro och uppgivenhet som de öppna gränsernas politik har inneburit."

10. Erik Almqvist, SDU-ordförande
Ålder: 28 år.
Bosatt: Lund.
Inkomst av tjänst 2008: 311 134 kr.
Gymnasium: Inga uppgifter på Viktor Rydbergs, snittbetyg: 11,47.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: SD:s partistyrelse, ledamot kommunfullmäktige i Lund.

Ur Almqvists anförande på SDU kongressen 2009:
"När andra partier pratar om queerteori, genuspedagogik, mångkulturalism, så talar vi om verkliga problem, vi talar om sånt som folk ser, folk upplever i sin vardag. Vi vänder oss mot det moraliska förfallet i samhället, vi vänder oss mot upplösningen av normer och av värderingar, mot den kulturrelativism, och inte minst mot den oerhört betungande massinvandring som våra riksdagspolitiker och våra riksdagspartier har tyngt det svenska folket med nu i tre decenniers tid."

11.Per Ramhorn, vårdare
Ålder: 42 år.
Bosatt: Oxie.
Civilstånd: Gift, tre barn.
Inkomst av tjänst 2008: 382 457 kr.
Utbildning: uppgifter om gymnasium saknas.
Politiska uppdrag förra mandatperionen: t f kommunalråd Malmö, ledamot stadsdelsfullmäktige Oxie, ledamot kommunfullmäktige och kommunstyrelse Malmö.

Ramhorn i intervju i SDS 9 september 2010, om Malmö som magnet för invandrare:
"Det handlar om klasser där alla har hemspråk och att Malmö har modersmålsundervisning i förskolan. Man har infört könssegregerad simundervisning och ändrar undervisningen under ramadan. Det säger sig självt att det lockar människor från andra länder. Vi vill assimilera, inte integrera. Invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället, inte tvärtom. Nu finns det förskolor som har tagit bort vissa maträtter. … Men jag tycker att man ska ha vår traditionella mat här i Malmö också. Man kan tycka att vad folk äter är en liten fråga, men vi motsätter oss att samhället sakta anpassas."

William Petzäll, regional valorganisatör
Ålder: 21 år.
Bosatt: Gånghester.
Civilstånd: Ogift.
Inkomst av tjänst 2008: 21 993 kr.
Gymnasium: inga uppgifter.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: Ledamot kommunfullmäktige, vice ordf SD Borås .

Petzäll i SD Television 27 mars 2010 om invandringen:
"Jag menar på att sjuklövern i riksdagen driver tillsammans en gemensam massinvandringspolitik där man har gjort Sverige till inte bara ett av Europas utan världens största asylländer genom att årligen bevilja 60 till 100 tusen uppehållstillstånd. Sett ur ett europeiskt perspektiv är det inte vi som är extremisterna det är de i riksdagen."

13. Lars Isovaara, civilingenjör
Ålder: 51 år.
Bosatt: Skellefteå.
Civilstånd: Gift, tre barn.
Inkomst av tjänst 2008: 252 651 kr.
Gymnasium: Naturvetenskaplig linje 3 år, snittbetyg: 16,25
Politiska uppdrag förra mandatperioden: ledamot partistyrelsen, ordfärande SD Distrikt nord.

Isovaara om ungdomskriminalitet i intervju, SD Television 27 mars 2010:
"Det är väldigt viktigt att markera tidigt i en människas liv, i unga år, man ser redan i tretton fjorton års åldern att det här håller på att gå helt snett. Då är det dags att sätta ner en klar och redig bom att här måste vi bryta den här trenden...jag tror att det finns anledning att titta på straffmyndighetsåldern, den är ju 15 nu, men det finns nog möjlighet att börja titta på att eventuellt kanske sänka den."

14 Johnny Skalin, politisk sekreterare
Ålder: 32 år.
Bosatt: Kvissleby.
Civilstånd: Ogift, ett barn.
Inkomst av tjänst 2008: 167 263 kr.
Utbildning: Komvux, inget slutbetyg från gymnasium.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: ledamot och gruppledare kommunfullmäktige, Sundsvall.

Inlägg av Skalin på hans blogg 2008 med titeln "Med utanförskapet som knäckfråga"
"Den avgörande skillnaden mellan socialdemokraterna och alliansen är ju i realiteten inte så mycket mer än att alliansen infört kraftigt subventionerade arbetsgivaravgifter för ungdomar och invandrare, för att för dessa grupper minska invandringspolitikens negativa effekter, samt att de genom skattelättnader givit en liten extra knuff åt konsumtionen. Priset för denna politik betalar de arbetslösa, de inrikes födda samt de över 25 år, på grund av att dessa grupper numera rent skattetekniskt blir mindre intressanta på arbetsmarknaden. Detta samtidigt som de tvingas leva på en låg arbetslöshetsförsäkring."

15. Kent Ekeroth, civilekonom
Ålder: 28 år.
Bosatt: Lund.
Civilstånd: ogift.
Inkomst av tjänst 2008: 1 650 kr.
Gymnasium: naturvetenskapsprogrammet, snittbetyg: 16,6.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: ersättare, kommunfullmäktige Lund, internationell sekreterare SD.

Ekeroth i intervju om hotet från islam, i SD Television mars 2009:
"Den västerländska relativismen har gått så långt att västerlandet inte längre vågar stå upp för våra egna värderingar och vara stolta över det samhälle vi skapat. Istället så försöker vi likställa alla andra kulturer med vår egen och säga att ingen är sämre och ingen är bättre, och så ska man acceptera allting. … Om man ser på utvecklingen idag i Europa så växer den muslimska befolkningen katastrofalt mycket och det intressanta är att de själva medvetna om det. ... Detta är oerhört medvetet hos stora delar av den muslimska befolkningen att ju fler de blir desto mäktigare blir de."

16. Julia Kronlid, behandlingsassistent
Ålder: 29 år.
Bor: Lillkyrka.
Civilstånd: Gift.
Inkomst av tjänst 2008: 73 179 kr.
Gymnasium: Omvårdnadsprogrammet, snittbetyg: 18,33.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: ledamot kyrkofullmäktige, Glanshammar, ersättare SD Örebro län.

Kronlid om SD:s värdegrund i intervju i SD Television, mars 2010:
"En av de stora anledningarna till att jag valde Sverigedemokraterna är att man har de här kristna grundvärderingarna. Det finns en moral om rätt och fel, samtidigt som man bryr sig om människor, man bryr sig om socialt arbete och att människor ska må väl i samhället."

17. Josef Fransson, högskoleingenjör
Ålder: 31 år.
Bosatt: Skövde.
Civilstånd: ogift.
Inkomst av tjänst 2008: 346 936 kr.
Gymnasium: enstaka kurser, snittbetyg: 14,2.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: ordförande SD Skaraborg.

Fransson om hot från muslimer i ett inlägg i tidningen SLA:
"Majoriteten muslimer är inte extremister. Jag kan dock konstatera att islamsk extremism och fundamentalism växer sig allt starkare i Sverige. … I den muslimska världen är ovanstående exempel inte på något sätt extrema utan snarare helt i enlighet med koranens påbud. Sätter man dock in det i en västerländsk kontext så anser i alla fall jag att dessa fenomen är både oroande och extrema. Jag tror inte att religionsfriheten var avsedd att skydda dessa tendenser."

18.Tony Wiklander, pensionär
Ålder: 71 år.
Bosatt: Åstorp.
Civilstånd: gift, ett barn.
Inkomst av tjänst 2008: 185 823 kr.
Gymnasium: inga uppgifter.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelse, Åstorp, ledamot partistyrelsen.

Wiklander om bistånd i sin blogg 2006:
"Svenskt bistånd delas ut hur som helst och enbart SIDA delar dagligen ut 80 miljoner kronor i världen. En viss del försvinner i byråkratin i Sverige men likväl konfiskeras 80 miljoner dagligen från svenska skattebetalare. Svenskt bistånd går dessutom till länder som är vida överlägsna oss i ekonomisk tillväxt. Till exempel Indien som har fler miljardärer än Japan, ett utvecklat rymdprogram och fler studenter vid ett enda universitet än hela Skandinavien, mottog förra året 122 miljoner kronor av Sverige i u-hjälp. Är jag cynisk om jag säger att de pengarna hade gjort stor nytta inom sjuk- och äldrevården i Sverige?"

19. David Lång, löneadministratör
Ålder: 37 år.
Bosatt: Stockholm.
Civilstånd: ogift.
Inkomst av tjänst 2008: 264 933 kr.
Gymnasium: Samhällsvetenskapligt program, snittbetyg: 12,66.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: ledamot partistyrelsen, vice ordförande SD Stockholms stad.

Lång om ekonomi i intervju i SD Television, mars 2009:
"När det gäller Sverigedemokraternas ekonomiska politik så kan jag säga att där rör det sig ju inte om ett gigantiskt systemskifte som vi vill genomföra utan vi vill naturligtvis precis som de gamla riksdagspartierna satsa på det som leder till ekonomisk tillväxt. Det måste naturligtvis vara frågan om ett skattesystem som inte är tillväxthämmande och anledningen till att det är just tillväxt vi vill satsa på det är ju naturligtvis för att dagens ekonomi, dagens pengar dagens välstånd bygger ju på förväntningar om framtida tillväxter."

20. Thoralf Alfsson, konsult
Ålder: 52 år.
Bosatt: Kalmar
Civilstånd: frånskild, två barn.
Inkomst av tjänst 2008: 491 271 kr.
Politiska uppdrag förra mandatperioden: ledamot kommunfullmäktige.

Alfsson i sin blogg augusti 2010 om parlamentarismen:
"I kvällens sändning varnade statsminister Fredrik Reinfeldt för kaos och urholkade statsfinanserna om SD kommer in i riksdagen.

Det var det mest ynkligaste och pinsammaste jag hört från en statsminister i en valrörelse!

Men samtidigt så försäger sig statsministern å de grövsta!

Han säger, liksom Mona Sahlin att de aldrig kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna och då kan man ju undra hur det kan bli kaos och statsfinanserna kommer att urholkas. Då kan det rimligen inte bero på Sverigedemokraterna om detta scenario blir verklighet. Då borde det vara statsministern som bär ansvaret för detta kaos och ingen annan. En statsminister skall väl enligt min mening följa ett valresultat och respektera en demokratiskt val men det gäller tydligen inte den nuvarande moderate statsministern Fredrik Reinfeldt.

Om Sverigedemokraterna utestängs från allt inflytande i Sveriges riksdag kan knappast Sverigedemokraterna anklagas för de beslut som majoriteten i riksdagen fattar."

Ämnen i artikeln