Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– In genom ena örat. Ut genom andra.
Tina Kahns är luttrad. Hon har bott i Rannebergen i nordöstra Göteborg i 20 år. Hon är trött på politiker som talar om problemen i förorten, men som aldrig besöker den, som inte vet något om "verkligheten".
Det är bland annat därför hon är Sverigedemokrat.

I hennes område fick Sverigedemokraterna ett av sina högsta resultat i hela Göteborg i förra årets val. Totalt 14,36 procent av Rannebergsborna röstade på partiet i valet till kommunfullmäktige. Tina Kahns skäms inte över att påstå att det är hennes förtjänst. Hon är känd i området och gör allt hon kan för att övertyga sina grannar om att hennes parti är det enda som kan göra något åt problemen i samhället.

När regeringen igår lanserade idén om så kallade nystartszoner var det personer som Tina Kahns det handlade om.

Genom ekonomiska frizoner i utvalda så kallade utanförskapsområden hoppas regeringen kunna skapa nya jobb. Än så länge är förslaget på idéstadiet. Gårdagens beslut innebar att man nu startar en utredning om hur nystartszonerna ska bli verklighet. Mycket arbete kvarstår. För och nackdelarna ska övervägas, det är ännu oklart exakt vilka områden det handlar om och vilka ekonomiska lättnader som kan ges.

Men Sverigedemokraterna har redan förklarat sin syn på saken. I en debattartikel i Svenska Dagbladet menar Jimmie Åkesson att regeringens franska förebild har varit ett misslyckande.

Dessutom är åtgärden diskriminerande, menar Åkesson. Alla företag kommer inte kunna ta del av de ekonomiska lättnaderna. Och framför allt. Åtgärden skulle "i princip" leda till en diskriminering av infödda svenskar.

Infödda svenskar?
Det skulle till exempel kunna vara Tina Kahns.
Som råkar bo i ett av de områden som av regeringen pekas ut en potentiell nystartszon.

Sverigedemokraternas varningsrop om diskriminering avslöjar partiets skeva syn på vem som är svensk och inte. Utgångspunkten i partiets kritik tycks vara att de utsatta områdena inte bebos av infödda svenskar.

Men i verkligheten ser det annorlunda ut.

Ett av de områden om pekats ut som en potentiell nystartszon är Angered. Där ingår Tina Kahns bostadsområde Rannebergen. Där är, enligt Göteborgs stads befolkningsstatistik från 2009, 35,2 procent av befolkningen födda utomlands. Alltså, två av tre tillhör den grupp som enligt Sverigedemokraterna riskerar att diskrimineras.
Trots att det är de som är åtgärdens målgrupp.
I hela Angered är 48,2 procent av befolkningen född utomlands.

När regeringen pekar ut utsatta områden ser Sverigedemokraterna invandrare. Inte medborgare. Inte ens sin egen partikamrat Tina Kahns. På så vis förvandlas en insats för ett lyfta ett utsatt område till vad Sverigedemokraterna skulle kunna kalla svenskfientlighet.

En invändning från partiet kan ju vara att det är diskriminerande mot de som inte bor i områdena. Men varför talar man då bara om de infödda svenskarna? Samma orättvisa drabbar i så fall samtliga svenskar, oavsett var de är födda.

Svaret är enkelt. Sverigedemokraternas retorik handlar om att befästa idén om svenskar och invandrare som två isolerade grupper .
Därför talar man om diskriminering trots att den inte finns där.

I Rannebergen sitter Tina Kahns och drömmer om ett bättre Göteborg. Hon är lyckligt lottad, hon bor på Angereds "gräddhylla", säger hon. Men om det är så att satsningen med nystartszoner gäller alla i Angered är det väl bra, tycker hon.
Hon oroar sig mer för att de fina orden inte blir verklighet.
– Vilka lokaler finns det att driva verksamhet i? Hur ska det egentligen gå till? Jag vill inte säga något förrän jag har läst underlaget, men om man ska bygga något 12 kilometer från stan är det bra om man kommer ut och ser hur det ser ut här ute först.

Det var det där med "verkligheten".
Tina Kahns återupprepar sitt mantra.
Kanske borde hon påminna sitt eget parti om det också.

Ämnen i artikeln