Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Ett 40-tal aktivister från Sverigedemokratisk ungdom höll en demonstration på medborgarplatsen i Stockholm i protest mot att Ungdomsstyrelsen för fjärde året i rad nekat förbundet ekonomiskt bidrag.

Ett hundratal motdemonstranter protesterade och skanderade slagord, men även aktivister från bland annat Vit makt-gruppen Nordisk ungdom var på plats för att ge SDU sitt stöd. Vid ett par tillfällen utbröt oroligheter. En person attackerade aktivister i SDU, men blev snabbt bortförd av polis.

På plats fanns också högerextremister som inte stödde ungdomsförbundet. "Ni har sålt er till juden", skanderade en person upprepade gånger till SDU-anhängarna. Det är inte ovanligt att antisemitiska högerextremister menar att Sverigedemokraterna ingår i en påstådd judisk världskonspiration.

Framför allt provocerade högerextremisterna motdemonstranterna. Vid ett par tillfällen försökte de även gå till angrepp mot motdemonstranterna.

Nordisk ungdom hade inför manifestationen meddelat att de skulle ta sig till Medborgarplatsen för att visa Sverigedemokratisk ungdom sitt stöd. Organisationen har tidigare gett SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand beröm och gav honom öppet stöd i SDU:s ordförandestrid 2012.

"Sverigedemokratisk Ungdom är en frisk fläkt i partiet och även om vi kanske inte delar alla deras, eller partiets, ståndpunkter, så tycker vi att både SDU och SD gör ett fantastiskt arbete på många sätt. ", skrev Nordisk ungdom om varför de deltog på Sverigedemokratisk ungdoms manifestation.

SDU avvisade stödet inför demonstrationen.

"Inga andra organisationer är inbjudna eller välkomna. Protestaktionen handlar om att belysa Ungdomsstyrelsens odemokratiska förfarande mot SDU, ingenting annat", skrev SDU på sin Facebooksida.

Det var den 17 januari som Ungdomsstyrelsen beslutade att inte ge SDU ekonomiskt stöd. Enligt myndigheten har inte SDU:s stadgar antagits i demokratisk ordning.

Sverigedemokratisk ungdom menar att de blivit särbehandlade jämfört med andra politiska ungdomsförbund och polisanmälde nyligen Ungdomsstyrelsen.

- Vi låter oss inte nedslås av att Ungdomsstyrelsens korrupta tjänstemän motarbetar oss, sade Kesselstrand, som i sitt tal också riktade sig till motdemonstranterna, som han kallade för "avgrundsvänster".

Polisens insatsledare Krister Drakeklint beskriver manifestationen som småstökig.

– Vi har inte gjort några regelrätta gripanden. Däremot några omhändertagen och några avvisanden, säger han till Expo Idag.