Sigruna | Expo.se

Sigruna

Sigrunan, segerrunan eller S-runan, ansågs av nazisterna stå för styrka och seger. Runan är ett av de mest kända tecknen inom den nazistiska symbolfloran, framförallt för att medlemmarna i Hitlers SS-strykor bar dubbla sigrunor på uniformens krage. Sigrunans forngermanska namn var sowilo.

Uppdaterad: 
2019-12-19
Sigruna

SS-symbolen, dubbla sigrunor, har varit föremål för domstolsprövning vid ett flertal tillfällen. Av den utredning om rasistiska symboler som kom under våren 2019 (SOU 2019:27) framgår att den oftast förekommit tillsammans med andra symboler och då varit del av en helhet som bedömts utgöra hets mot folkgrupp. I ett antal beslut från Justitiekanslern har symbolen i sig bedömts innefatta ett budskap som kan utgöra hets mot folkgrupp.