Varghake

Varghaken, en symbol för motstånd, har använts i olika sammanhang i flera hundra år. I Tyskland började varghaken användas, efter förlusten vid första världskriget, som symbol för ett nationellt motstånd mot den politik som tvingades på Tyskland av segermakterna.

Uppdaterad: 
2018-01-10
Varghake

I Sverige användes varghaken först av Lindholmsrörelsens ungdomsförbund Nordisk Ungdom på 1930-talet.

Inom nazistgrupperingarna har den behållit sitt symbolvärde - bland annat använde den militanta svenska nazistorganisationen Vitt ariskt motstånd, VAM, (1991-1993) varghaken som en symbol för ”den vita rasens försvar”.