Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I dagarna fick vi av Valmyndigheten veta att det förekommer fler felaktiga rykten om valfusk än tidigare. Rykten och diskussioner om valfusk har enligt Valmyndigheten blivit vanligare och sker främst på sociala medier. Det märktes en ökning i Sverige under förra riksdagsvalet och valet i USA 2020 med dess efterspel väckte på nytt en våg av felaktiga påståenden om de svenska valen.

Det är ingen vild gissning att det kommer ske omfattande försök från den svenska ytterhögern att misstänkliggöra och underminera även årets val – men det beror förstås på valutgången. Vi på Expo kan redan nu se en omfattande digital mobilisering från den svenska ytterhögern där dess mediekanaler redan nu publicerar texter och påståenden från ”anonyma vittnesmål” om hur framför allt Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige utsätts för systematiskt valfusk.

Spridandet av felaktiga rykten, organiserat misstänkliggörande av den svenska valprocessen samt flödet av konspirationsteorier ska inte bara förstås som en strategi och metod.

Valfusk-narrativet är en avspegling av den ideologiska utgångspunkt som ytterhögerns partier, aktivister och medlemmar är en del av. I denna brokiga politiska miljö är berättelsen om att ständigt verka i underläge samt i förtryck av en politisk korrekt elit och statsapparat något som förenar dem. Allt som händer och sker i samhället utläses i ljuset av detta. Inget sker av en slump, inget är vad det verkar och ingen går att lita på. Det här sättet att förstå världen avspeglar sig också i ytterhögerns egna strukturer och organisationer. Historiskt har ytterhögern haft svårt att hålla ihop, partisplittringarna och personfejderna är många och våldsamma. Som man känner sig själv känner man andra.

Nyckeln till att förstå hur ytterhögern bygger sin argumentation kring att ett systematiskt valfusk redan skulle vara igångsatt är att notera hur enskilda och av varandra oberoende händelser och misstag som sker sätts ihop till en berättelse om medvetet fusk med den så kallade politiska elitens goda minne.

Att misstag sker i en vallokal eller när valsedlar ska distribueras är ingen hemlighet och inget konstigt. Det är något som drabbar och har drabbat flera partier. Under valet 2018 skriver valmyndigheten att över 673 miljoner valsedlar trycktes upp, 8 012 243 röstkort skickades till de röstberättigade och totalt 19 693 038 röster togs emot i tusentals vallokaler. Drygt 89 000 väljare röstade från utlandet.

Alla dessa röster räknas sedan, först av valarbetare i 290 kommuner i det som blir den preliminära rösträkningen och därefter av 21 länsstyrelser i den slutliga rösträkningen. Väldigt många människor arbetar frivilligt i valprocessen, många myndigheter är inblandade och allt sköts manuellt i Sverige.

Att det i detta enorma valmaskineri inte sker något misstag att påvisa, eller att en och annan valsedel hamnar fel skulle såklart vara önskvärt men inte troligt.

Men att utifrån detta spinna en berättelse om att delar av detta enorma maskineri skulle inordna sig i ett organiserat, systematiskt och hemligt sabotage som ytterhögern vill få det till är inget annat än en slutsats som kräver en foliehatt för att få till.

När Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i juni gjorde en utvärdering inför valet konstaterade de att det inte finns något behov av att skicka valobservatörer till Sverige inför valet i september då vår valintegritet och process anses tillförlitlig och säker.

Hur lyckad mobiliseringen kring konspirationsteorierna om valfusk kommer att bli återstår att se.

Förtroendet för den svenska valprocessen är högt och det stora flertalet som går och röstar litar på att allt går rätt till.

Sverigedemokraternas resultat och framtida position i svensk politik kommer dock att spela roll. Ökar stödet för SD och ”deras sida” av politiken vinner valet kommer delar av ytterhögern tona ner sina attacker, men om det inte blir så måste vi med stor sannolikhet vara förberedda på något annat.

Vad som bör tas på allvar är att vårt stundande val kommer i en tid där vi såväl nationellt som internationellt sett en ökad spridning och legitimering av konspirationsteorier.

USA präglas fortfarande av Donalds Trump lögner och påstående om valfusk under valet 2020. Och under coronapandemin såg vi en våg av konspirationsteorier och desinformation som pumpades ut och som gav näring och kraft åt publika demonstrationer där delar av den svenska ytterhögern slöt upp och spelade en viktig roll.

Det här kan ha skapat en tydligare ideologisk bottenplatta att ta avstamp ifrån när valet nästa vecka ska undermineras och ifrågasättas. Att få ut ett sådant budskap är ytterhögerns minsta problem. Infrastruktur i form av egna mediaplattformar finns på plats sedan länge och har ökat såväl i storlek som i spridning sedan valet 2018. På sociala medier har SD med flera byggt upp anonyma trollfabriker som systematiskt och samordnat kan få stor spridning av ett valfusk-narrativ när ordern om detta kommer.

Niclas Nilsson är researcher och utbildare på Expo.