Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Konspirationsteorier är något som Expo behövt ägna en stor del av coronaåret 2021 åt att bevaka och förklara.

Nästan all modern form av rasism i västvärlden bygger på en konspirationsteori, i den mening att rasismen drivs på, befästs och motiveras av föreställningar om olika folkgruppers påstådda dolda agenda och illvilliga intentioner. Föreställningar som kombineras med att samma grupper anses stå i någon slags underlägsenhet i relation till den egna gruppen.

Det kan handla om kvasivetenskapliga studier om IQ i relation till etnicitet, om att Förintelsen är en lögn, eller att en väl dold judisk världsregering har ett egenintresse av en invandring till Europa från muslimska länder för att försvaga och skapa motsättningar i traditionellt vita kristna befolkningar.

Expos uppdrag är ett bevaka och sprida kunskap om den organiserade rasismen och därför är även dessa konspirationsteorier en del av vårt bevakningsområde.

Inte alla konspirationsteorier.

Men de som uttryckligen bygger på en rasistisk världsbild och de som mer underförstått göder rasistiska förklaringsmodeller beroende på mottagarens egen förförståelse.

Ett ökat hot mot demokratin

Året som gått inleddes med att en av världens demokratiska stormakters parlament den 6 januari stormades av en mobb bestående av högerextrema grupperingar och QAnon-aktivister. Men även vilseledda väljare som kommit att tro att den amerikanska demokratin på allvar var hotad, att valresultatet när Donald Trump förlorade i ett historiskt dåligt val för en sittande president var en kupp.

Stormningen av Kapitolium blev för många en chock men de som hade örat mot marken och bevakade de politiska strömningarna och de högerextrema rörelsernas ökade mobilisering hade redan inför presidentvalet varnat för att ett maktskifte inte skulle passera obemärkt och att en förlust för Trump riskerade att leda till politiskt våld, något som Expo också rapporterat om.

Men istället för att händelsen manade till eftertanke inom det republikanska partiet har radikaliseringen som Trump drev på fortsatt. I årets sista nummer av tidskriften Expo skildrar frilansjournalisten Martin Gelin utvecklingen i partiet där nu tre av tio republikaner säger att det behövs politiskt våld för att rädda landet.

Antisemitism och högerextremt intresse för coronaprotesterna

Även här hemma i Sverige har konspirationsteorier legat till grund för den allt större mobiliseringen mot regeringens restriktioner och vaccinationsprogram till följd av pandemin. Här, liksom på flera andra håll i Europa, har en alltmer högljudd proteströrelse lockat en brokig skara av vaccinskeptiker och alternativmedicin-entreprenörer och här liksom på andra platser har högerextremister tagit plats i motståndet.

Inför den första stora demonstrationen på året, den så kallade Tusenmannamarschen, kunde Expo avslöja arrangörernas bristande förståelse eller kanske snarare totala likgiltighet för rasism i de egna leden.

En NMR-aktivist hade då inför marschen skrivit i arrangörens, den så kallade Frihetsörelsens egna chatt-grupp på Telegram, att ”demokrati är ett system där JUDISK makt äger och styr” och att ”JUDE-makten och demokratin måste krossas och ersättas med nationalsocialismen som betyder FOLKGEMENSKAP!”.

Filip Sjöström, som då var den ledande organisatören bakom demonstrationen, kommenterade uppskattande:

”Tack Anders. Ordet demokrati tål att diskuteras. Vi ska skapa någonting nytt och bättre”.

Tusenmannamarschen Stockholm 6 mars 2021
Under årets protester mot restriktioner och vaccin har konspirationsteorier om att coronaviruset över huvud taget inte existerar samsats med teorier att viruset är skapat för att påtvinga människor inskränkta friheter. Foto: Expo

Konspirationsteorier radikaliserar

Expo, som följt Frihetsrörelsen under året, har kunnat berätta hur initiativtagarna och ledarna själva radikaliserats med allt våldsammare retorik.

Vi har också visat hur ledarskiktet i rörelsen är aktiva anhängare till och förespråkar den djupt konspiratoriska och ofta antisemitiska suveräna medborgarrörelsen vars strategier syftar till att störa stat och myndigheter genom så kallad ”pappersterrorism”. 

Frihetsrörelsen har också under året etablerat ett tätt samarbete med den tidigare nationaldemokraten Tor Paulsson och hans högerextrema så kallade ”Nätverket”.

Expo har synliggjort ”hotet inifrån”

Trots detta kunde Expo under hösten avslöja hur minst en av rörelsens frontfigurer anlitades som chaufför av gästande delegater vid regeringens och den avgående statsministern Stefan Löfvens internationella flaggskeppssatsning mot antisemitism och rasism. Ett avslöjande som fick terrorexperten Hans Brun att varna för hotet inifrån, det vill säga att personer med antidemokratiska värderingar tar sig in i känslig verksamhet.

Även om rörelser drivna av konspirationstroende har präglat året så har Expo även avslöjat öppen rasism som spridits av både förtroendevalda och från partier som har som ambition att väljas in i Sveriges kommuner och riksdag.

Mest uppmärksammat blev den SD-tjänsteman som samtidigt som han anförtrotts med passerkort till Sveriges riksdag mobiliserade för etniskt homogena ”svenska zoner” och själv var medlem i den rasideologiska föreningen Det fria Sverige.

Fortsatt återkommande rasism i SD-leden

Vi har också granskat SD-politiker som önskar inbördeskrig, som tipsar om förintelseförnekare, som sprider högerextrema myter om folkmord på vita.

Expo har också visat på hur Sverigedemokraterna, parallellt med att de är med och förhandlar budget och utgör ett samarbetsparti för oppositionen vid en eventuell regeringsbildning, blir allt mer radikala i sin retorik. Hur de släpper på sin tidigare nolltolerans mot rasism och hur exempelvis partitoppen Mattias Karlsson själv öppet samarbetar med etnonationalisten Richard Sörman och hur Mattias Karlssons kulturförening Gimle firar 30 november ihop med aktivister från både AFS och NMR.

Våldshotet överhängande under året

Det här året hade också kunnat gå till historien som det blodigaste. Vi har haft en högerextremt motiverad skolattack och ytterligare en attack på en skola där motivet fortfarande är oklart men där Expo kunde avslöja att den misstänkta gärningspersonen delat ett klipp om den rasistiskt motiverade skolmördaren Anton Lundin Pettersson innan händelsen.

Vi har en NMR-aktivist som just nu står misstänkt för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse efter ett stort beslag av sprängämnen.

Och under hösten föll domen mot den man i 60-årsåldern som hade både motiv och förmåga att genomföra dåd i jämförbar storlek som Breiviks sprängning i regeringskvarteret i centrala Oslo för tio år sedan i somras.

Mannen, som upptäcktes av en slump, hade stora mängder kemikalier och sprängämnen hemma tillsammans med listor över journalister och antirasister, kartläggningar av politiker och ett påbörjat manifest.

Det är såklart ingen slump att det är journalister och antirasister som återfanns på de där listorna. Jag skulle kunna fortsätta räkna upp avslöjanden som Expo gjort under året, och såklart även lyfta andra mediers fantastiska granskningar. Jag skulle också kunna ägna en krönika åt att hylla alla gräsrötter där ute som varje dag tar kampen mot rasism, för ett samhälle där vi alla har lika förutsättningar och möjligheter. Det vi tillsammans gör för att bemöta hot, hat och rasism spelar roll – 2022 tänker vi fortsätta att spela roll!

Anna Fröjd är chefredaktör på Expo