Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den rasideologiska föreningen Det fria Sverige och nazistiska Nordiska motståndsrörelsen försöker locka unga aktivister genom att starta upp ungdomsverksamheter.

Den 26 oktober höll Det fria Sverige, DFS, ett digitalt medlemsmöte där frågan om återväxt stod på dagordningen. Ordföranden Dan Eriksson och styrelseledamoten Magnus Söderman var på plats för att informera medlemmarna om planerna på att starta upp en ungdomsavdelning. Expos tidigare granskning visade att 2018 var medelåldern för identifierade medlemmar i DFS 40 år.

Det konstateras på mötet att såväl ledningen som organisationen har misslyckats med att locka yngre aktivister. Medlemmarna får i en omröstning säga sitt. Det beslutas att "Fri svensk ungdom" ska sjösättas med målsättningen att ha ett uppstartsmöte i slutet av februari för nya rekryter. Innan dess ska en hemsida presenteras. För att kunna vara en del av verksamheten ska du vara mellan 15 och 25.

LÄS MER OM Det fria Sverige.

Svensk identitet

För att finanserna satsningen initialt beslutas att 100 000 kronor ska samlas in. Styrelsen vill bland annat täcka kostnaderna att bjuda in representanter från andra högerextrema europeiska ungdomsförbund. En av organisationerna som nämns är tyska Junge Nationaldemokraten, NPD:s ungdomsgren.

– Vi ser tyvärr att väldigt många svenskar som söker sig till invandrarnas ghettokultur, gangsterrap och den här typen av gemenskaper hamnar i problem med droger, med kriminalitet och ett destruktivt liv, säger Dan Eriksson på medlemsmötet och tillägger:

– För oss som svenska nationalister så önskar vi att se en svensk ungdom som blir en del av en helt annan kultur. Som dels får odla en svensk identitet och blir en del av en svensk gemenskap.

Magnus Söderman och Daniel Eriksson.
Magnus Söderman och Dan Eriksson. Foto: Expo/David Lagerlöf

Politisk skolning

DFS, som bildades 2017, har tidigare inte så direkt riktat in sig på ungdomar. Sommaren 2020 anordnades ett ungdomsläger med ett fåtal deltagare, där ”politisk skolning” och att lära sig ”överleva i skog och natur” stod i fokus. Men i övrigt så har DFS verksamhet inte riktat sig till yngre.

– Det kanske är hårt att kalla det för ett svek, men det har varit en miss som vi har varit medvetna om under lång tid och som har diskuterats. Hur ska vi göra, inte bara attrahera ungdomar till vår rörelse, utan också se till att ungdomar som växer upp i dag faktiskt erbjuds ett alternativ, sa Dan Eriksson på medlemsmötet.

Men det är inte bara DFS som har svårt att locka yngre. Nordiska motståndsrörelsen har de senaste åren försökt föryngra sin organisation.

Stolt vit ungdom

Nordiska motståndsrörelsen växte i slutet av 1990-talet fram ur gruppen Nationell ungdom, NU. De första åren var NU kvar som ungdomsgren, för att 2006 läggas ned. Sedan i somras har Nordiska motståndsrörelsen gjort ett nytt försök att nå unga genom projektet Stolt vit ungdom, SVU.

LÄS MER OM Nordiska motståndsrörelsen.

Officiellt framställs inte SVU som en del av NMR. Men Expos granskning visar att det är nazistorganisationen som ligger bakom projektet. Domänen till SVU:s hemsida är registrerad av föreningen Nordfront, det vill säga NMR:s propagandaverksamhet. Dessutom har den huvudsakliga aktiviteten under parollen ”Stolt vit ungdom” än så länge bestått av att sprida propaganda genom affischer och klistermärken – en verksamhet som bedrivits av NMR. På en del av affischerna figurerar också både yngre nuvarande och före detta aktivister i NMR.

Organisationen har till stor del ersatt sin ordanarie propagandaspridning med "Stolt vit ungdom"-kampanjen och bedriver den i samtliga av sina så kallade nästen. Omkring två tredjedelar av propagandaspridningarna som NMR genomfört sedan lanseringen i slutet av augusti har bestått av SVU-material.

Blir äldre

NMR har haft svårt att få sina satsningar på ungdomar att fungera och Expos siffror visar att medelåldern för identifierade NMR-aktiva under perioden 2020-2021 är 35 år (och medianen 33 år). En motsvarande kartläggning för aktiva under 2018 visade en medelålder på 31 år (och median på 29 år). På ett par år har alltså den typiske NMR-aktive blivit fyra år äldre.

Under 2020 drabbades NMR av ett medlemstapp där flera unga aktivister, födda kring millennieskiftet, valde att lämna organisationen och istället verka inom fristående nätverk. I samband med avhoppen fördömdes denna organiseringsform av NMR:s ledare Simon Lindberg som ”den feges, lates eller rent av dummes väg”.

De senaste åren ungdomssatsningar från Nordiska motståndsrörelsen.
De senaste årens ungdomssatsningar från NMR. Foto: Expo kollage

Tidigare satsningar

År 2019 uppmanande NMR:s ledning ett antal yngre medlemmar att under namnet "Revoltera" starta upp en ungdomsorganisation. Revoltera skulle utåt sett, precis som SVU, framstå som fristående. Projektet blev dock kortlivat.

I början av 2020 lanserades ytterligare en kortlivad satsning genom kampanjen ”svensk ungdom slå tillbaka”, som framför allt gick ut på att spreja budskap på mellanstadie- och gymnasieskolor. Via NMR:s sajter uppmanades ungdomar att ansluta till NMR med motiveringen att aldrig mer ”känna dig otrygg igen”. Projektet hade en lokal prägel och genomfördes i Västsverige.

Kampsport

I Karlstad bildades våren 2021 gruppen Bellum av NMR i syfte att genom kampsport rekrytera ungdomar.

Bellum kom att i huvudsak att bestå av propagandaspridning genom affischering i Värmland. Ganska snart stod det klart att det hela rörde sig om NMR-aktivisters ordinarie kampträning, presenterad under ett nytt namn. Verksamheten gick snabbt ned på sparlåga.

Det mesta talar för att de nya ungdomsgrupperna Fri svensk ungdom och Stolt vit ungdom kommer att få svårt att samla några större skaror. Men under uppstartsperioden riskerar skolor och miljöer där ungdomar vistas, digitalt och fysiskt, att utsättas för rekryteringsförsök.