Under 2019 minskade för första gången på flera år antalet aktiviteter i den rasideologiska miljön. Intern splittring och en misslyckad valsatsning ledde till en mer heterogen politisk miljö som fortfarande är vital och utgör ett hot mot enskilda individer. Totalt kunde Expo notera 2535 aktiviteter, jämfört med 3938 under rekordåret 2018. Den nedåtgående trenden gäller alla former av aktiviteter förutom indoktrinering, det vill säga föredrag, studiecirklar och liknande, som ökar något.

I Expos årsrapport över den rasideologiska miljöns aktiviteter 2019 kartläggs utvecklingen bland de mest extrema svenska radikalnationalistiska grupperna. Rapporten visar på de senaste trenderna, beskriver organisationerna och redovisar data över bland annat aktiviteter för varje län och kommun under de tre senaste åren. 

Redaktör: Morgan Finnsiö
Texter och research: Anders Dalsbro, Morgan Finnsiö, Malin Holmqvist, Jonathan Leman, Johan Nordqvist, Daniel Poohl, Erik Sidenbladh.