Under 2023 genomfördes 1 232 aktiviteter, en minskning med 31 procent jämfört med året innan, och det lägsta antal som Expo uppmätt sedan 2008. Jönköpings län var det i absoluta tal mest utsatta länet i Sverige för fysisk aktivism under 2023. Där ökade antalet aktiviteter medan det minskade i landets samtliga övriga län.

I Expos årsrapport över den rasideologiska miljöns aktiviteter 2023 kartläggs utvecklingen bland de mest extrema svenska ytterhögergrupperna. Rapporten visar på de senaste trenderna, pekar ut framtida risker, beskriver organisationerna och redovisar data över bland annat aktiviteter för varje län och kommun under de tre senaste åren. Årsrapporten ger en fingervisning om den rasideologiska miljöns mobiliseringsförmåga, och har utkommit årligen sedan 2008.

Redaktör: Daniel Poohl
Texter och research: Morgan Finnsiö, Jonathan Leman, Åsa Mitchell, Malin Holmqvist, Niclas Nilsson, Daniel Poohl, My Vingren