Bland annat visar rapporten att i över häften av de kommuner där Sverigedemokraterna fick mandat för första gången 2010, har de inte lagt någon motion. Av de motioner som partiet lagt från 1991 är mer än en tredjedel standardiserade förslag hämtade från deras kommunala riktlinjer eller idé- och motionsbanker.