I den här rapporten presenteras en översikt över den europeiska ytterhögern i breda termer. Rapporten utforskar trender inom den traditionella ytterhögerns organisationer, såsom politiska partier, men visar också på hur den moderna ytterhögern just nu genomgår en större och mer genomgripande förändring. Den går mot att utgöra ett nationsöverskridande och post-organisatoriskt hot.

Den miljö Europas ytterhöger utgör i dag består av en blandning av formella politiska partier, såsom Sverigedemokraterna, Vox i Spanien, Lega i Italien och AFD i Tyskland, och en serie av lösare, transnationella rörelser som omfattar en disparat uppsättning av individer som ingår i ett kollektiv, men inte i något formellt samarbete.

Tusentals individer över hela världen skänker mikrodonationer; de bidrar med sin tid eller ibland med pengar i ett samarbete mot gemensamma politiska mål, helt utanför traditionella organisatoriska strukturer. Dessa rörelser saknar formella ledare. I stället har de frontfigurer, ofta hämtade från ytterhögerns allt större urval av influencers i sociala medier.

Om vi fullt ut vill förstå den samtida ytterhögern måste vi därför ändra vårt sätt att tänka och studera den.

I rapporten ger 34 ledande forskare, researchers och aktivister sin bild av Europas ytterhöger i dag. Rapporten är ett samarbete mellan HOPE not hate (Storbritannien), Amadeu Antonio Foundation (Tyskland) och Stiftelsen Expo (Sverige). Rapporten tar avstamp i en europeisk attitydundersökning med sammanlagt 12 000 respondenter i åtta europeiska länder. Vidare bidrar rapporten med en fördjupad diskussion kring en handfull skeenden som varit särskilt betydelsefulla för den europeiska ytter- och extremhögern under fjolåret, samt innehåller en genomgång över utveckling och trender land för land.