Amerikanska alt-right-rörelsen är en till stor del internet-baserad fraktion av den internationella extremhögern. Och den har därför omfamnat internetkulturens språk och uttryck – i synnerhet från troll-subkulturen. Ett exempel på hur ­alt-rights egna ”memes” har korsbefruktat trollkulturen är det som kallas för ”echo” (eko) – tre parenteser runt namn eller begrepp som i dessa kretsar associeras med judar.

Ekot började spridas genom ”Coincidence Detector”, ett tillägg till webbläsarna Google Chrome och Firefox som automatiskt satte tredubbla parenteser kring judiskklingande namn. Det rör sig ursprungligen om ett internskämt, en referens till den högerextrema podcasten Daily Shoah där ett regelbundet inslag är ”Merchant Minute” vars upp­läsare vid nämnandet av judiska namn lägger sig till med en överdriven version av en dialekt som i Amerika associeras med judar. Det betonas ytterligare genom en pålagd eko-ljud­effekt, som parenteserna försöker efterlikna i skrift.

Exempel på hur trippelparentesen används.
Exempel på hur trippelparentesen används.

Fenomenet tycks ha fått en förhållandevis bred spridning inom högerextrem internetkultur, även inom den svenskspråkiga sfären. Trippel­parenteserna används till exempel på Nordfront och i NMR-kopplade diskussionsgrupper i sociala medier. Parenteserna också använts på t-shirts från Motgift i samband med att de 2016 lanserade sitt eget (nu nedlagda) sociala media Oopih.

Trippelparentesen är ett exempel på ett meme med ursprung i högerextrema kretsar som också fått viss spridning utanför deras egna rum på internet. Det har även (delvis ironiskt) fått spridning i troll-subkulturen på message­boards som 4chan.

När ekot började synas på nätet kom också en motreaktion som tog två huvudsakliga uttryck. Icke-judar placerade på till exempel sociala medier medvetet trippelparenteser runt sina namn som en sympatisymbol. Vidare gjordes också en motsvarighet till ”Coincidence Detector” där kända alt-right-twittrare och bloggares namn och pseudonymer markerades på ett liknande vis. Den senare bidrog dessvärre med ett skolboksexempel på hur man istället ”matar trollen” genom moteld; alt-rightrörelsen började själv ironiskt att använda och kalla det nya ekot för ”nätverksverktyg” för den egna rörelsen.