I Sverige användes varghaken först av Lindholmsrörelsens ungdomsförbund Nordisk Ungdom på 1930-talet.

Inom nazistgrupperingarna har den behållit sitt symbolvärde - bland annat använde den militanta svenska nazistorganisationen Vitt ariskt motstånd, VAM, (1991-1993) varghaken som en symbol för "den vita rasens försvar".

Redan 1998, i rättsfallet RH 1998:77, konstaterades att användningen av varghaken kan vara straffbar som hets mot folkgrupp. Målet gällde en yngling som hade burit en röd armbindel med en varghake i svart, korsad av ett stående svärd i svart mot en vit bakgrund – det vill säga i samma utförande som Vitt ariskt motstånd, VAM, använde sig av symbolen. Men i likhet med alla andra symboler måste det vid bedömningen beaktas i vilket sammanhang den förekommit.

I det betänkande om rasistiska symboler som kom under våren 2019 (SOU 2019:27) konstaterades att symbolen förkommer relativt ofta i praxis. Så sent som hösten 2019 dömdes en person vid Stockholms tingsrätt till dagsböter för att ha haft ett tygmärke en varghake korsad av ett stående svärd fäst på sin jacka.