Bland konspiratonstroende är det allseende ögat symbolen för superkonspirationen, en dunkel makt som styr världen. Enligt konspirationsteorin anses alltifrån existerande Bilderberggruppen till historiska Illuminati ingå. Den dolda makten märks endast genom ondsinta handlingar – ständigt med ett vakande öga över dig! Det finns inga belägg för att gruppen Illuminati på 1700-talet använde symbolen men den har varit en frimurarsymbol. Men frimurarna var inte först.

Symbolen blev modern på 1600- och 1700-talen som Guds allseende öga. Blicken symboliserar omsorg snarare än kontroll. Från början kikade Gud fram mellan moln, sedan tillkom triangelns tre sidor som syftar på Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Men bilden är äldre än kristendomen. Den fanns i gamla Egypten och har levt kvar på olika ställen, framför allt kring Medelhavet där det är vanligt med ögonamuletter som skydd mot ”onda ögat”. Alla blickar är ju inte välvilliga.

På baksidan av USA:s endollarsedlar finns det allseende ögat med som USA:s statsvapen, inte som ett tecken på Illuminatis hemliga makt. Den förklaringen är ett påhitt av amerikanska konspirationstänkare kring 1960–1970.

Ögat på statsvapnet symboliserar att Gud ser positivt på de 13 staterna som utgjorde USA vid nationens grundande från korrupta demokrater.