Per Engdahl (1909–1994) var aktiv i den svenska fasciströrelsen från allra första början. 1926 grundades Sveriges fascistiska kamporganisation, SFKO, och Engdahl gick med som tonåring. 1930 bildade han Riksförbundet det nya Sverige, som 1937 gick upp i Sveriges Nationella Förbund. 

Efter andra världskrigets slut spelade Per Engdahl en viktig roll för den europeiska extremhögerns överlevnad och utveckling. Per Engdahl hjälpte bland annat efterlysta krigsförbrytare att ta sig till Sydamerika via Malmö. Han var också en av de första som förnekade Förintelsen. Engdahl kunde erkänna att nazityskland hade begått krigsförbrytelser men han var samtidigt noga med att påpeka att de allierade också hade begått sådana brott.

Samlade Europas extremhöger

Engdahl spelade också en viktig roll för den högerextrema politikens utveckling internationellt. 1950 deltog han som svensk representant på det italienska fascistpartiet MSI:s kongress i Rom. På kongressen presenterade han Nysvenska rörelsens program som innehöll tio punkter. En viktig punkt var ”nationell reformism” istället för nationalsocialism. Nysvenska rörelsens program antogs av italienarna och döptes till ”Carta di Roma”.

Året därpå anordnades den andra fascistiska Europakongressen. Den hölls i Malmö, där delar av Europas extremhöger samlades för att diskutera framtiden. En gemensam samarbetsorganisation bildades som fick namnet ”Malmörörelsen”.

Nysvenska rörelsen samlade aldrig speciellt många medlemmar och aktivister men Engdahls förändringar av hur man uttryckte politiken har varit betydelsefull för extremhögerns utveckling.

Lanserade ny strategi

I en artikel i sin tidning Vägen framåt föreslog Per Engdahl att man skulle sluta tala om raser och istället tala om kulturer:

”Stryk gärna de rasbiologiska aspekterna”

”En invandring, som skapar betydande minoriteter med egna mönster utgör alltid ett hot mot ett folks existens och därmed mot den kultur, som det representerar”

Samma år som Engdahl publicerade artikeln bildades kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt, av bland annat aktivister från Nysvenska rörelsen.

Nysvenska rörelsen har aldrig formellt lagts ned, men för en tynande tillvaro. Sist organisationen lät höra om sig var när ett par medlemmar hjälpte den lokala centerföreningen i Sjöbo med en pamflett inför den kommunala folkomröstningen om flyktingmottagande 1988. Samarbetet ledde till att kommunalrådet Sven-Olle Olsson uteslöts ur Centerpartiet.

Idag lever Per Engdahls arv kvar via de så kallade Nysvenskarnas hemsida (senast uppdaterad 2011) och via språkröret Nonkonform, som idag finns som sporadiskt uppdaterad sajt. 

Ett möte med den åldrade Per Engdahl sent 1980-tal inspirerade den före detta NRP-aktivisten Leif Larsson att starta den fascistiska organisationen Föreningen Sveriges framtid, som senare bytte namn till Riksfronten.   

Kallar sig "superpatrioter"

Nysvenska rörelsens ideologi grundar sig i korporativismen, snarare än i rasideologi, och organisationen är inte revolutionär. Avståndet till nazismen har inte varit större än att Engdahl som nämnts ovan hjälpte SS-män att fly till Argentina efter andra världskriget, men till skillnad från exempelvis Nordiska rikspartiet hade man aldrig ambitionen att vare sig vara ett politiskt parti eller ha något slags våldskapital. Snarare har målsättningen varit att influera andra partier och organisationer – både inom och utom den högerextrema rörelsen.

Organisationen sammanfattar sin ideologi som "korporatism, samnationalism och ny humanism". Man betecknar sig som "superpatrioter" som samtidigt respekterar "alla andra nationer och deras rätt till en självständig framtid". Teknik och ekonomi ska "ställas i människans tjänst", "förstörandet av jordens livsmiljö måste brytas".

"I vårt samhällsbygge är det första steget den korporativa företagsreformen med det självägande företaget som mål. Istället för vinstjakt och monopolsträvan skall den positiva samhällsuppgiften vara central. I det andra steget ingår alla som verkar inom samma bransch i en korporation, ett offentligrättsligt organ, med fritt vald stämma och styrelse. Korporationen skall ta hand om branschens angelägenheter och överta sociala uppgifter från det allmänna. Den skall vara en sammanhållande kraft i en splittrad omgivning och bistå sina medlemmar både under och efter aktiv tjänst.

På rikspolitikens område föreslår vi en folkvald statsminister samt att regering och riksdag tillsammans stiftar lag".  

Ämnen i artikeln