Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt hovrätten i västra Sverige är det utrett att det är de båda pojkarna som har tillverkat en presentationssida i en jämnårig pojkes namn och därefter skrivit ”100 % vit” och ”Sverige Sverige fosterland, inga negrer i mitt land” på sidan. Den falska hemsidan fick pojken att framstå i skolan som rasist.

Oenig hovrätt
Värmlands tingsrätt friade de båda pojkarna då man inte ansåg att det var fullt ut bevisat att de båda pojkarna låg bakom sidan. Själva budskapet ansåg tingsrätten dock vara hets mot folkgrupp. Hovrätten har fått del av ny bevisning och ändrar tingsrättens dom och dömer pojkarna till vardera 80 dagsböter för hets mot folkgrupp och förtal. Hovrätten var inte enig. Två av hovrättsråden ville fria pojkarna och fastställa tingsrättens dom.