Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

61-åringen upptäcktes först i december 2019 när polisen begett sig till mannens hem i ett annat ärende. På plats upptäckte polisen flera föremål, som machetes och en mängd kemikalier. Med anledning av det genomfördes en husrannsakan. Först närmare ett år senare, efter fler husrannsakningar, häktades 61-åringen i december 2020.

I dag kom domen och mannen döms för två fall av brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och brott mot lagen om sprängämnesprekursorer, det vill säga för att ha haft ämnen hemma som kan användas för att tillverka sprängmedel. Han döms också för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

Planerade att tillverka bomber

61-åringen har haft flera liter kemikalier som är tillståndspliktiga och som tillsammans kan användas för att framställa sprängämnen. Han har haft svartkrut och färdigblandade explosiva ämnen och han har innehaft så väl materiel, skisser och skrifter som tingsrätten menar visar på att det funnits planer på att tillverka sprängämnen ”att användas i sprängkapslar och bomber.” Tingsrätten menar även att det är styrkt att 61-åringen planerat att utföra en explosion.

Tingsrätten tar även fasta på 61-åringens egna skrifter: listor på personer som 61-åringen ”sagt sig ogilla, angivna i vissa fall med adresser”, och andra dokument med noteringar om riksdagshusets luftintag och andra platser.   

Tingsrätten konstaterar i sin dom att 61-åringen inte har kunnat förklara varför han haft namnlistor och anteckningar och att det tillsammans med de fynd som gjorts i hans bostad talar för ett brottsligt uppsåt, som dessutom är allvarligt. Mannen döms till tre och ett halvt års fängelse.

Utredningen visade på högerextrem världsbild

Under utredningen mot 61-åringen har det framkommit att han präglats av en högerextrem världsbild. Han har bland annat skickat mejl till journalister med påståenden om att medier bedriver en ”politisk korrekt” agenda och ”ljuger för det svenska folket”. I hans egna listor med namn på politiker, aktivister och journalister beskrivs vissa som ”Sverigehatare”, ”Manshatare” eller ”högljudd svarting”. Han har också författat alster där han skrivit ned olika former av terrorfantasier.