Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

När Expressen träffar Jimmie Åkesson på hans torgmötesturné i Kungälv säger han om Expressens och Expos avslöjande:

– Jag känner inte till vad det där är för några och vad de har för positioner, eller vad de har gjort tidigare i livet.

– Men vi kontrollerar våra kandidater. Dels vad de har för vandel i form av belastningsregister, vi kontrollerar olika typer av ekonomiska förehavanden. Sen är det svårt att gå in och röntga människors hjärnor. Det är svårt att veta vad alla gjorde i tonåren eller så. 

– Jag utgår ifrån att om man är uppsatt på en lista lokalt någonstans så har man en trovärdighet i lokalavdelningens ögon och är det inte så... Har man inte Sverigedemokraternas värderingar så ska man inte företräda vårt parti och då hanterar vi det.

Varför tror du att de här som har förflutet inom nazistiska rörelser söker sig just till SD?

– Ja, det kan ju vara som Socialdemokraterna eller någon annan politisk rörelse som skiljer sig från vår att man vuxit upp och kommit på bättre tankar, bytt värderingar. Jag tror att människor utvecklas i sina värderingar och i sitt sätt att vara över livet. Det gäller mig själv och det gäller de allra flesta och det kan gälla även människor som har varit i en extrem rörelse någon gång... utan att för den delen veta någonting om de här personerna.

Flera av dem har inte berättat för SD om det här. Hur är partiets syn på det?

– Jag känner ju inte till det här i detalj utan vi får ju skaffa oss kunskap om vilka de här människorna är och av vilken anledning de finns där. Men bara för att de har gjort något dumt tidigare i sitt liv så utesluter ju inte det per automatik från att vara politiker i framtiden. Det har vi sett andra exempel på inom Socialdemokraterna, till exempel Paolo Roberto och en del andra som har gjort bot och bättring och får en ny chans, säger Åkesson.