Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Personen som har skrivit kommentaren uppmanar bland annat sina vänner att "resa galgar" eftersom judar, som skribenten kallar för "parasiter", obehindrat tas emot i Sverige. Justitiekanslern gör bedömningen att kommentaren kan utgöra hets mot folkgrupp och myndigheten ger en åklagare i uppgift att utreda händelsen.

Kommentaren publicerades på organisationens sajt den 13 april i år.

Tidningens ansvarige utgivare Emil Hagberg förekommer sen tidigare i flera liknande mål. Svea hovrätt fastställde nyligen en fängelsedom mot honom och i juni ska Stockholms tingsrätt hålla ytterligare en rättegång mot Hagberg. Samtliga brott gäller hets mot folkgrupp.

Hagberg är även dömd till ett längre fängelsestraff för vapenbrott och misshandel. Detta efter att polisen i september 2006 hittade skjutvapen gömda i en skog i Upplands Väsby utanför Stockholm. Med hjälp av fingeravtryck kunde polisen koppla vapnen till Hagberg.