Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Rapporten rör hatbrott anmälda till polisen under 2009. Under året ökade anmälningarna med 42 procent jämfört med föregående år, från 1036 hatbrottsrelaterade polisanmälningar till 1473. Samtidigt beräknas mörkertalet vara stort, rapporterar The Epoch Times.

Hatbrottsstatistiken utgår från tre kategorier: hatbrott där förövarens motiv bedöms vara kopplat till etnicitet, religion eller sexuell läggning. Samtliga kategorier ökade under 2009. Mest ökade dock anmälningarna som ansågs vara kopplade till offrets religion. Totalt ökade den typen av anmälningar med 55 procent under året. Bland de religiöst motiverade hatbrotten utmärker sig de som riktas mot judar. Mellan 2008 och 2009 ökade den typen av anmälningar med 71 procent.

En av dem som reagerade på statistiken var Frank Dimant, från den judiska organisationen B'nai Brith Canada.
– Inte nog med att antalet hatbrott ökar i allmänhet, dessutom har religionens roll som en motiverande faktor ökat, vilket är ett hot mot alla religiösa minoriteter. Detta är en direkt utmaning mot värderingarna i vårt mångkulturella samhälle, sa han till The Epoch Times.

Antalet anmälningar gällande etniskt motiverade hatbrott ökade med 29 procent under 2009 jämfört med 2008. Den grupp som fortsatt är mest utsatt är de svarta, men den statiska ökningen kopplas framför allt till polisanmälda hatbrott mot araber och asiater. Inkomna anmälningar kopplade till sexuell läggning ökade under samma period med 18 procent.