Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Offren är krigsfångar utan skydd från någon Genevékonvention, gisslan hos terrorister. Som i alla koncentrationsläger börjar vissa fångar imitera sina förtryckare. Det är ingen slump att några av fascismens mest hängivna anhängare kommer från familjer där övergrepp mot barn är ett mönster som upprepats genom flera generationer.

Misstag er inte i den här frågan. De flesta fascister följer med strömmen. De är våldsamma får som »leds« av en handfull övertygade, och som i sin tur hetsas fram som boskap av de verkliga ledarna, de opolitiska profitörerna.

Vad kan man säga om en livsfilosofi som, när den drivs till sin logiska slutpunkt, dyrkar degenerering? Hur ska fascister uppnå sin »rena« ras utan inavel? Eftersom deras ideologi är en hyllning till incest, är det lätt att förstå fascismens höga toleransnivå för alla former av sexuella övergrepp mot barn.

Denna sanning leder till en annan: den viktigaste uppgiften för vår art är att föra ett rättfärdigt krig mot de som förtrycker mänskligheten.

Men när det handlar om skinheadrörelsen är dock saken inte fullt så enkel. Skinheads ansluter sig till den enda klubb som är villig att ta emot dem. Istället för att konkurrera om dessa ungdomars intresse och lojalitet avfärdar vi dem som rasistiska nollor och råskinn. Vissa av dem passar in på den beskrivningen, men de flesta gör inte det. Och medan progressiva självbelåtet drar sig tillbaka, lämnar de fältet öppet för fascister att gladeligen rekrytera de som ignorerats av alla andra. Unga människor behöver livsuppgifter att kämpa för. De är vår mänskliga familjs naturliga försvarare. Om de fick en ärlig chans skulle de flesta av dem stå på vår sida, och bara de oanpassbara psykopaterna skulle lämnas kvar att smyga omkring i mörkret.

Fascismen är den människofientlige sociopatens politik. Den kan inte bekämpas med lugn och saklig debatt. Den progressive vädjar till allmänhetens sunda förnuft och goda vilja, medan fascisten bara skrattar bakom sin rovdjursmask. Fascisten föraktar själva begreppet självbestämmande och fri vilja.

Själva får vi aldrig börja imitera förtryckaren för då blir vi det han är. Att döda en Hitler skulle vara en djupt mänsklig handling. Men att tortera en sådan best skulle tvärtom innebära ett erkännande av att hans otäcka människosyn är riktig.

Vår inställning måste vara tydlig. Om vi verkligen vill hejda fascismens giftiga blomstring måste vi börja vid plantans rot. Om vi inte ingriper för att rädda våra barn kan vi inte rädda oss själva.

Andrew Vachss
© 1996 by Andrew Vachss. All rights reserved.
(Expo nr 1 - 1996)
---
Advokaten och kriminalförfattaren Andrew Vachss är en av USA:s mest kända opinionsbildare mot våld och sexuella övergrepp mot barn. Som advokat i New York accepterar han endast barn som klienter, därför att de »inte har en egen röst i samhället«. Temat våld mot barn präglar även hans kriminalromaner. Som författare har han vunnit internationell ryktbarhet med titlar som Flood, Sacrifice, Shella med flera.