Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I augusti 2012 attackerades en 43-årig kvinna i slöja och hennes dotter, helt oprovocerat, utanför ett sjukhus i Malmö. Tingsrätten konstaterar att 55-åringen, som uppgett att han inte minns händelsen, slagit den 43-årige kvinnan i ansiktet. Det är också klarlagt enligt tingsrätten att dottern fick minst ett slag med öppen hand i ansiktet.

När polisen kom till platsen vägrade 55-årige gärningsmannen att prata med en av dem med motiveringen att denne var muslim. Enligt polisrapporten skrek han att han hatar muslimer och de tar "våra pengar genom socialbidrag". Han motsatte sig också gripandet, "rör mig inte för du är muslim", skrek han.

Dessutom hävdade 55-åringen att han tidigare misshandlats av muslimer. Polisen påpekade att kvinnorna som han just angripit inte haft något med detta att göra. 55-åringen svarade "De är alla likadana". Trots hans rasistiska utspel på brottsplatsen så menar Malmö tingsrätt att det inte går att bevisa att 55-åringen begått ett hatbrott, vilket skulle leda till ett strängare straff.

Om 55-åringens antimuslimska uttalanden till polisen skriver Tingsrätten:

"Att NN efter händelsen uttryckt sig på ett oacceptabelt och nedsättande sätt till polismannen XX är klarlagt men ger inget stöd för att det föregående angreppet mot målsägandena haft det motiv som åklagaren gör gällande".

Tingsrätten menar även att dotterns uppgifter om att 55-åringen under attacken ropat "ni förstör landet" inte är skäl nog att fastslå att misshandeln var rasistiskt motiverad.

55-åringen var n med och grunda det antimuslimska Tryckfrihetssällskapet där han agerade kassör. Inte heller detta lägger tingsrätten någon vikt vid.

"Det förefaller klarlagt att NN haft en inte obetydlig roll när sällskapet startades men också att han inte representerat sällskapet utåt eller deltagit i den allmänna debatten för sällskapets räkning. Enligt tingsrätten ska dock NN motiv helt och hållet bedömas utifrån vad som framkommit om själva händelsen."

55-åringen döms för misshandel till totalt 17 000 kronor i skadestånd och villkorlig dom med samhällstjänst i 75 timmar.

Ämnen i artikeln