Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt rapporten har sammanlagt sju stiftelser under en tio-års period gett över 250 miljoner kronor till fem "islamexperter" och deras organisationer. En av de som tagit mot pengar är Robert Spencer. Han står bakom Jihad Watch och Stop Islamization of America. Spencer driver bland annat tesen att Islam till sin natur är en våldsam religion. Organisationen Anti-Defamation League, ADL, beskriver, Stop Islamization of America som en grupp som marknadsför en konspiratorisk anti-muslimsk agenda under täckmanteln att de bekämpar radikal islam.

Organisationerna och personerna som finansieras av de antimuslimska stiftelserna beskrivs i rapporten som framgångsrika i att nå ut med sina budskap genom böcker, bloggar och hemsidor. De beskrivs också som duktiga på att nå ut i pressen. Fox News och The Washington Times pekas speciellt ut i rapporten som en plattform för antimuslimsk propaganda.

Till exempel satt Robert Spencer i Fox News panel 2009, för att diskutera "Det dolda Jihad" under rubriken "Terrorn från insidan".

Rapporten från Center for American Progress visar också på hur lobbying påverkat lagtexter i många stater. Formuleringar i en del lagtexter riktade mot muslimer är direkt kopierade från islamofobiska lobbygruppers förslag.