Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Så länge jag har varit medveten har jag varit emot rasism och solidarisk med de fördrivna och förtryckta palestinierna. Därför har jag alltid varit emot sionismen, som är rasistisk, säger Mohamed Omar till Expo.

Retoriken är typisk för hans nätverk. De är inte mot judar, de är emot "sionismen" och "sionisterna". Enligt idéhistorikern Henrik Bachner är retoriken ett sätt att maskera nätverkets antisemitism.

– Man använder öppet – och det liknar ju Radio islam som också betecknade sig som antisionister – en antisemitisk argumentation, föreställningar om judar, en världsjudisk konspiration etc, men man klär det ibland i antisionistiska termer.

Komplicerat begrepp

Sionismen grundades som politisk rörelse under 1800-talet och har sedan dess kommit att rymma många olika tolkningar och innebörder. Till en början var målet en judisk stat och rörelsen hade svagt stöd bland Europas judar. 1948 bildades Israel. Sionismen hade nått sitt mål och därmed förändrades dess innebörd. Sionister var nu de som stödde statens rätt till fortsatt existens.

Enligt Henrik Bachner finns det legitima röster mot sionismen. Från ortodoxa judar som menar att endast Gud kan återupprätta den judiska staten till pro-palestinska vänstergrupper.

– Tanken på en nationalstat där en etnisk grupp, eller vad vi nu vill kalla det, alltid dominerar hamnar i strid med grundläggande liberala värderingar. Det är ju den konflikt vi ser i flera europeiska stater idag också, säger Henrik Bachner.

Antisemitism

Men historien är också fylld av exempel på hur en sionistisk terminologi har använts för att föra fram antisemitism.

Sovjetunionen som såg Israel som fiende övertog enligt Bachner antisemitiska argument och tillämpade dem på staten Israel och sionismen. I Polen fördrevs 1968 landets judar i antisionismens namn. Idag går retoriken att se hos den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad, menar Bachner.

Till och med vit makt-rörelsen har börjat använda sig av sionismbegreppet för att beskriva den judiska konspiration som man bekämpar.

– Så som jag uppfattar det är bruket av sionismbegreppet hos Omar och Ahmed Rami mer likt vit makt-världens bruk av det än den antisionism som har funnits inom vänstern, säger Henrik Bachner.

Expo #4-2009: I senaste numret av Expo som kommer ut den 18 december granskas Mohamed Omars nätverk. Intervjun med Henrik Bachner ingår i granskningen. Läs mer här.