Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

De brittisk-judiska församlingarnas säkerhetssektion, som samlat in uppgifterna, säger att 43 procent av de inrapporterade fallen härrör från mars månad. Det är de högsta siffrorna på elva år.

Kriget i Irak gav bränsle åt antisemitism eftersom olika grupper över hela den politiska skalan påstod att kriget utkämpades för "sionistiska" intressen, sa en representant för säkerhetssektionen i ett uttalande. Han menade vidare att antikrigsrörelsen konsekvent hade kopplat samman frågor kring Irak med händelser i Israel och Palestina.

Samtidigt har frågan också fått aktualitet i det brittiska parlamentet då Tam Dalyell, parlamentsledamot för Labour, anklagade premiärminister Tony Blair för att vara "under otillbörligt inflytande av en kabal av judiska rådgivare", vilket the Telegraph rapporterade om i söndags. (Ordet "kabal" syftar på en hemlig sammansvärjning och kommer av "kabbala" som är namnet på den judiska mysticismen.)

Dalyells uttalande var en parafras på den amerikanske högerextremisten Patrick Buchanan. Han gjorde nyligen ett liknande uttalande och kallade en grupp rådgivare kring president Bush - av vilka flera var judar - för "en kabal av polemiker och offentliga ämbetsmän som försöker fånga in vårt land i ett krig som inte är i Amerikas intresse".

Ämnen i artikeln