Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I centrala Stockholm planeras demonstrationen att genomföras under dagen. Liksom vid tidigare demonstrationer från Frihetsrörelsen finns inget demonstrationstillstånd och sammankomsten bryter mot pandemilagen. 

”Männen ska visa vägen”

Vid en tidigare demonstration i mars blev det delvis stökigt och sex poliser skadades. Nu har arrangörerna uppgett att de kommer ha en skyddsstyrka på plats. 

”På lördag är det premiär för Freedom Defence Sweden in action. De kommer vara protectors och providers of freedom and truth på den här sammankomsten. De går längst fram och verkligen håller ställningarna”, säger arrangören Filip Sjöström i ett youtubeklipp där han talar om dagens demonstration. 

”Om vi ska gå mot en fri värld och skapa förutsättningar för människor att vara fria då kommer det finnas krafter som vill förstöra och som vill inskränka i friheten. Då behöver vi försvara friheten och det är där Freedom Defence Sweden kommer in för att försvara friheten i den fysiska världen och det kommer behövas starka män”, fortsätter han.

Sjöström resonerar i klippet med den andra arrangören, Max Winter, om att de tycker att det är för lite män som tar kontakt med dem. De ska dock bli ändring på det säger Sjöström.

”Männen kommer vallfärda för de känner att nu är tiden för mig att kliva fram ur skuggorna och ur mörkret och visa vägen. För det är det som jag ser. Att männen måste göra det här. Kvinnorna bara väntar på att männen ska kliva fram och visa vägen.”

Hot om vite

Organisatören för Frihetsrörelsens demonstration är Filip Sjöström. Inför demonstrationen 1 maj har Länsstyrelsen i Stockholm utfärdat ett föreläggande om 30 000 kronor i vite om dagens sammankomst överstiger maxantalet om åtta personer. 

Filip Sjöström har sedan tidigare fått ett föreläggande om vite på 20 000 kronor för att ha brutit mot pandemilagen vid den tidigare demonstrationen i Stockholm i början av mars. Ett beslut som han överklagat. 

Sjöström jämställer covid-19 med säsongsinfluensan och förklarar sina protester till medier med att de restriktioner som genomförts bryter mot grundlagen och att medborgarnas friheter är hotade.

I gruppens egna kanaler ges dock uttryck för mer klassiska konspirationistiska och nyandliga budskap och om att ”väcka” befolkningen. Samhällets reaktion på covid-19 beskrivs som en kugge i en större allomfattande konspiration. 

”För mig blir det tydligt att det inte är jag som är konspiratorisk och bedriver en konspiration. Det är makteliten som skapat en konspiration mot universum, jorden, naturen och mänskligheten. Alla som tror på covid-19, lock-downs, masktvång, nya lagar och begränsningen i vår frihet är en del av konspirationen och upprätthåller den”, har Sjöström skrivit på Facebook. 

Inspireras av amerikansk rörelse

Den andra framträdande profilen i Frihetsrörelsen är Max Winter. Han har till sina anhängare gett råd om hur man ska bete sig i mötet med polis.

I ett youtubeklipp på Frihetsrörelsens konto beskriver han sig som en ”suverän man” och använder andra begrepp kopplade till den så kallade Sovereign citizen-rörelsen som är utbredd i USA. Anhängare till idéerna menar i stort att de själva har rätt att tolka vilka lagar som de ska följa och att staten inte har någon rätt att till exempel beskatta dem. 

En vanlig strategi är att obstruera och motsätta sig myndighetsbeslut. I videon på Frihetsrörelsens konto beskriver Max Winter hur han använt sig av strategin när han blev kallad till förhör efter demonstrationen i början av mars, då misstänkt för ”ohörsamhet mot ordningsmakt”. Han har bland annat vägrat uppge sitt personnummer och visa legitimation - en identitetsbeteckning som han ser som illegitim.

Rörelsen har sitt ursprung inom den amerikanska högerextrema miljön, men är i dag mer utbredd. I USA har flera våldsdåd riktade mot polis och tjänstemän begåtts av anhängare till Sovereign citizen-rörelsen.