Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 6 mars samlades flera hundra personer i centrala Stockholm under namnet Tusenmannamarschen. De var på plats för att protestera mot nedstängningar och andra åtgärder som tagits för att stävja spridandet av covid-19 i samhället.

Bakom arrangemenaget stod personer kopplade till föreningen Frihet Sverige, som grundats några månader tidigare. Föreningen har i sin tur band till den internationella sammanslutningen World Freedom Alliance, som officiellt bildades i oktober förra året, i anslutning till en annan antinedstängningsdemonstration i Stockholm.

Inför Tusenmannamarschen spred arrangören information till sina supportrar via sina egna sociala mediekanaler, men även genom nättidningar som Nya Dagbladet och Newsvoice.

Högerextrema Nya Dagbladet och konspirationsteoretiska sajten Newsvoice tog en framträdande roll för att ge arrangörerna till Tusenmannamarschen plattformar att sprida sitt budskap. Under vinjetten debatt skrev arrangören och vice ordföranden i Frihet Sverige, Filip Sjöström, några dagar innan demonstrationen:

”Har jag sökt tillstånd för Tusenmannamarschen? Nej. Att söka tillstånd (och få ett garanterat avslag) hade inneburit att vi försöker vara en del av det korrupta system som nu plågar vårt land.”

Efter demonstrationen fick han återigen utrymme att såväl försvara som hylla det egna initiativet.

Etnopluralism

Nya Dagbladet startade 2012. Chefredaktör, ansvarig utgivare och grundare är Markus Andersson. Han har sin politiska bakgrund inom det numera ledlagda högerextrema partiet Nationaldemokraterna, där han hade en ledande roll. 2008 var han drivande bakom bildandet av nätverket Aktion för Sverige.

Liksom Nationaldemokraterna och Aktion för Sverige vilar Nya Dagbladet på en etnopluralistisk grund, det vill säga idén om att etniska grupper ska separeras och leva åtskilda.

Nya Dagbladet presenterar sig som en ”oberoende dagstidning”, men har även initierat en kampanj för att försvara ”etniska rättigheter”.  Syftet uppges vara att ”bidra till en sund befolkningsutveckling, samt glädje och livskraft för det folk du tillhör.”

På sin sajt publicerar Nya Dagbladet högerextrema konspirationsteorier om till exempel ett pågående ”folkutbyte”, ifrågasättande av antalet offer under Förintelsen och texter om att muslimer försöker erövra Europa. Men även konspirationsteorier som växt fram i spåren av coronapandemin är en del av det som publiceras.

Nya Dagbladet ansökte om redaktionsstöd förra året, men nekades av Myndigheten för press, radio och tv. Nättidningen reagerade starkt på avslaget och lade ut artiklar där enskilda handläggare på myndigheten hängdes ut med namn och bild. Uthängningen skapade oro och rädsla bland medarbetare på myndigheten, vilket Dagens Nyheter rapporterade om.

Filip Sjöström
Filip Sjöström Foto: Expo

Nyandlighet och konspirationstroende

Att Dagens Nyheter i sin artikel benämnde Nya Dagbladet som högerextremt fick sajten Newsvoice att rycka ut i försvar. Att Newsvoice reagerade ska ses i ljuset av att även de fick avslag i sin ansökan om mediastöd. Även på deras sajt hängdes myndighetshandläggare ut.

Vid sidan av Nya Dagbladet var Newsvoice den aktör som inför Tusenmannamarschen tydligaste tog ställning för demonstrationen. Och precis som i Nya Dagbladets fall gav sajten utrymme till arrangören att sprida sin propaganda. I mitten av februari gavs Filip Sjöström utrymme att göra reklam för evenemanget och samtidigt publicerades Tusanmannamarschens egna flyers.

”Det finns ett enormt motstånd mot att människor ska vakna, ifrågasätta, börja leva som fria människor och gå mot ljuset. Men det måste ske ett stort kollektivt uppvaknande, det har redan skett och det kommer att fortsätta ske. Jag ser fram emot det – och för varje dag som går känner jag ljuset starkare i mig själv och ser det manifesteras i världen.” skrev han bland annat.

Newsvoice lanserades 2011 som en ”partipolitiskt oberoende debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik”. Sajten är konspirationsteoretisk, sprider nyandliga idéer och försvarar ”alternativmedicin”.

Redaktionellt samarbete

Samtidigt har Newsvoice haft ett redaktionellt samarbete med Nya Dagbladet. Grundaren och redaktören för sajten Torbjörn Sassersson menar dock att det inte är ett försvar för de etnopluralistiska idéerna utan säger sig stå upp för det mångkulturella samhället. Men på sajten publiceras likväl till exempel texter som hävdar att det pågår ett muslimskt maktövertagande av väst.

Bland högerextrema och konspiracistiska alternativmedier har intresset för nedststängningsprotesterna ökat efter Tusenmannamarschen. Men även svenska högerextrema organisationer har efter demonstrationen fått upp ögonen för att frågan om restriktioner går att mobilisera kring. En utveckling vi tidigare sett i länder som Tyskland och Storbritannien.

”De som vill ha dessa samhällsförändringar är farliga människor. De kommer inte nöja sig med lite, de vill ha allt. Total kontroll. Det är detta man protesterar mot i Europa – ibland med våldsamheter som följd.  Jag kan inget annat än ge dem mitt stöd.” skrev till exempel Magnus Söderman, ledargestalt för Det fria Sverige, någon vecka efter Tusenmannamarschen.