Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 31 oktober förra året samlades några hundra personer i Kungsträdgården, centrala Stockholm, för att protestera mot restriktioner till följd av coronapandemin. Under parollen ”Stå upp för frihet och sanningen” protesterade de mot nedstängningar, munskydd och vaccinprogram och för ökad rörelse- och yttrandefrihet. Protesten var den första i Sverige som lyckades locka fler än ett 20-tal aktivister och den visade att mobilisering runt frågan var möjlig, även här där vi hittills inte haft någon hård nedstängning och där kritiken oftare varit den omvända. 

Bakom samlingen stod den internationella föreningen World Freedom Alliance. Officiellt grundad dagen efter demonstrationen när delegater från flera europeiska länder träffades på en abonnerad restaurang på Södermalm. Via länk medverkade även personer i USA. 

Diskussionen om att bilda föreningen hade startat en tid innan på en träff i Berlin. Syftet med den nystartade föreningen är att agera som ett nav för de nätverk av skeptiker mot nedstängningar och restriktioner som uppstått runt om i världen. 

De framträdande personerna i World Freedom Alliance består i huvudsak av akademiker som utmärkt sig genom sitt konspirationsteoretiska motstånd mot hur stater runt om i världen hanterat pandemin. Till vice president för föreningen valdes den tyska läkaren Heiko Schöning. Han hade uppmärksammats tidigare samma vecka som demonstrationen Kungsträdgården, då han greps av brittisk polis för sitt agerande under en protestaktion i London. 

En av de mest framträdande företrädarna för föreningen är irländska Dolores Cahill, professor i Immunologi. Hon satt tidigare med i en forskningskommitté i EU, men ombads lämna sin plats när hennes konspirationsteoretiska syn på hanteringen av corona uppdagades. Hon är även en av ledarna i det lilla EU-skeptiska och nationalistiska partiet Irish Freedom Party. Både Cahill och Schöning har även haft framträdande roller i coronaskeptiska sammanslutningen World Doctors Alliance.

Arrangörerna och Heiko Schöning, Tusenmannamarschen 6 mars 2021
Till vänster står den tyska läkaren Heiko Schöning ihop med arrangörerna för Tusenmannamarschen i Stockholm den 6 mars i år, Maneka Helleberg, Filip Sjöström och Max Winter. Foto: Expo

Till ordförande för World Freedom Alliance valdes svenska Maneka Helleberg. Hon har tidigare synts i diverse nyandliga sammanhang, men nu klivit fram och blivit en centralfigur inom den internationella antinedstängningsrörelsen. Tillsammans med sin pappa Mikael Nordfors, står hon även bakom bildandet av en ”folkdomstol”, där makthavare ska ställas till svars för brott mot mänskligheten. Fokus är ansvariga för nedstängningar och restriktioner i anslutning till coronapandemin. Målet med ”folkdomstolen” är ”att ordna en ny Nürnberg-rättegång före slutet av 2021”. 

Maneka Hellebergs pappa, Mikael Nordfors, är också en del av föreningen World Freedom Alliance. Han har profilerat sig genom sitt vaccinmotstånd. Istället förespråkar han alternativa ”läkemedel” och uppmanar folk att ta vitamin D, C och zink. Det är inte första gången som Nordfors uppmärksammas. Som läkare har han genom åren gjort sig känd som alternativmedicinare och därmed dragit till sig Inspektionen för vård och omsorgs uppmärksamhet. Han har bland annat anklagats för att riskera patienters hälsa och agera oprofessionellt. Något beslut om han får behålla sin legitimation har ännu inte fattats.

Under sitt tal i Kungsträdgården, när han beskrev sig själv som ledare för ett nytt slavuppror, gjorde han ett stort nummer av det här: 
– För mig var att jobba som läkare ungefär som att hamna i koncentrationsläger. Jag måste erkänna att jag hatar att vara läkare. I Sverige måste du hela tiden välja mellan att offra din patients hälsa och vara politiskt korrekt eller att riskera din egen hälsa och din egen ekonomi och ditt eget rykte och göra det rätta.

Mikael Nordfors och Maneka Helleberg har, precis som många andra företrädare för World Freedom Alliance, deltagit i protester runt om i Europa. Samtidigt har protesterna i Sverige fortsatt. En dryg månad efter demonstrationen i Kungsträdgården samlades runt 200 personer på Gustav Adolfs torg i Göteborg. Återigen hade Maneka Helleberg en framträdande roll, här dock under namnet Frihet Sverige. En av talarna var Vakens grundare Mikael Cromsjö. Vaken, som startade 2004, är den största och mest framträdande konspirationsteoretiska sajten i Sverige.

I början av året stod det klart att Frihet Sverige inte bara var ett kampanjnamn. Den 10 januari anordnades ett möte för Frihet Sverige där en styrelse och andra uppdrag valdes. Till ordförande för den sex personer stora styrelsen valdes Mikael Nordfors. Maneka Helleberg fick rollen som talesperson och Mikael Cromsjö uppdraget att tillsammans med andra utforma föreningens stadgar. Av protokollet framgår att Frihet Sverige är tätt sammanlänkat med World Freedom Alliance, men också att de har ambitionen att starta ett parti.

Till vice ordförande valdes Filip Sjöström, en entreprenör inom ”alternativ hälsa”. Två månader senare kom han att bli centralperson för den i skrivande stund största antinedstängningsprotesten.
 

Den 6 mars i Stockholm arrangerades den icketillståndsgivna demonstrationen Tusenmannamarschen med samling på Medborgarplatsen. Den som tagit på sig rollen som arrangör för demonstrationen var Filip Sjöström.

På sociala medier och i så kallade alternativmedier hade det gjorts reklam för marschen. De själva uppskattade att runt 2000 personer skulle ansluta under parollen ”För frihet och sanning”. Mobiliseringen skedde framförallt i nyandliga kretsar men väckte också intresse inom svensk extremhöger. På plats på Medborgarplatsen syntes både lokala och ditresta personer med kopplingar till bland annat Nordiska motståndsrörelsen, Det fria Sverige och Alternativ för Sverige. 

Polisen försökte genom dialog att få samlingen att upplösas, med hänvisning till att den kraftigt översteg de åtta personer som är tillåtna vid en sammankomst. Den önskan ignorerades och istället trängdes mellan 500 till 600 munskyddslösa personer på torget och sjöng med i Filip Sjöströms tolkning av Tommy Körbergs ”Stad i ljus”. Polisen lyckades inte heller hindra att en stor andel av demonstranterna genomförde sin marsch vidare till Kungsträdgården. Efter marschen var stämningen uppsluppen och segerviss i de sociala medie-grupper där mobiliseringen skett. Sammankomsten har gett mersmak och miljön ser marschen som en stor framgång. 

Expos genomgång visar att det sedan oktober förra året kontinuerligt har anordnats protester i Sverige, framförallt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men förutom de tre ovannämnda i Kungsträdgården, Gustav Adolfs torg och på Medborgarplatsen har uppslutningen varit begränsad och samlingarna har i de flesta fall lockat mellan tio och ett femtiotal personer, många kvinnor. 

Protesterna riktar sig mot olika delar av de åtgärder som vidtagits för att hantera pandemin och de vaccineringsprogram som pågår runt om i världen. Man vill ha en ökad öppenhet och större rörelsefrihet. Faran med pandemin nedtonas eller förnekas helt. Testresultaten av coronasjuka ifrågasätts. Nedstängningar och restriktioner ses som en kraftig inskränkning i våra mänskliga fri- och rättigheter. Motståndet mot vaccin är utpräglat. Somliga menar att vaccineringen är ett sätt för ”makten” att placera mikrochip i kroppen, i syfte att övervaka medborgarna. Andra menar är att vaccin i sig är farligt och förespråkar istället alternativmedicin – vetenskapliga belägg för att dessa skulle vara verksamma mot covid-19 saknas helt. 

Vissa synpunkter förs fram även av andra kritiker och debattörer, andra ligger i linje med till exempel den svenska coronastrategin. Det som tydligast skiljer är att nedstängningsrörelsen beskriver sig som sanningssägare och frihetskämpar som står upp mot starka krafter som agerar i bakgrunden. Krafter med en agenda och makt att förändra världen. 

Tusenmannamarschen Stockholm 6 mars 2021

Vanliga argument

 • Coronaviruset är inte värre än en vanlig influensa.
 • Nedstängningar och restriktioner är en inskränkning av mänskliga fri- och rättigheter.
 • Ekonomin drabbas hårt av nedstängningarna.
 • Den mentala hälsan blir lidande.
 • Det som sker är ett brott mot mänskligheten.
 • Munskydd är meningslösa och hälsovådliga, speciellt för barn.
 • Karantän och isolering är fel och en inskränkning av rättigheter.
 • Censur. Kritiker tystas. Man menar att det vi ser är en modern version av bokbålen på 30-talet i Tyskland.
 • Coronatesterna är inte pålitliga, många visar falskt positivt svar. Och de positiva resultaten används för att införa flera restriktioner.
 • Coronavaccinen går inte att lita på.
 • Pandemilagen innebär slutet för demokratin.

Idéerna som sprids hakar i äldre konspirationsteorier om ondsinta sammanslutningar som agerar i det fördolda, teorier som ofta har antisemitiska drag. Vilka aktörer, grupper och personer som pekas ut som huvudmotståndare varierar över tid och sammanhang.

För personerna bakom coronaprotesterna är fokus på World Economic Forum och The Great Reset. 

World Economic Forum, WEF, är en schweizisk ideell stiftelse som framför allt är känd för en årlig konferens i Davos. Där möts världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv för att diskutera frågor som påverkar världen, till exempel hälsa och miljö. Årets konferens, som hade rubriken ”The Great Reset”, presenterades av WEF som ett tillfälle att internationellt ställa om till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt mer hållbart samhälle och att detta unika tillfälle, eller ”möjligheternas fönster”, öppnats till följd av pandemikrisen.

Många har påpekat att det finns problem med de åtgärder WEF vill genomdriva, bland annat med övervakning och begränsad insyn i beslut för medborgare. Men konspirationsteoretiker har tagit kritiken längre och vissa sprider idén att ”eliten” vill förslava oss genom att inplantera ett chip under huden vid coronavaccineringen. Andra lyfter vad de menar att det egentligen rör sig om – en global statskupp där medborgarna kommer att förlora alla sina friheter.

– Det här är en statskupp, våra politiker jobbar inte åt oss, de jobbar åt främmande makt och är landsförrädare, skanderar 
Mikael Nordfors inför åhörarna i Kungsträdgården.

I World Freedom Alliance-sammanhang anses åtgärderna inte bara vara fel, de ses som en del av en större lömsk plan som kommer att påverka hela mänskligheten. De kallar det för en ”plandemi”, det vill säga en planerad pandemi och att utvecklingen eldas på genom att medvetet sprida rädsla och lögner. Syftet med The Great Reset anses vara att skapa en allstyrande världsregering. Konspirationen inkluderar regeringar, banker, medier och andra aktörer. Det hela orkestrerat av World Economic Forum.

Antinedstängningsprotesterna består av en brokig skara konspirationsteoretiker, högerextremister och folk med kopplingar till den nyandliga miljön. I Sverige har de tre stora demonstrationerna i huvudsak lockat folk ur den senare miljön, medan flera av de mindre sammankomsterna haft en tydligare koppling till den högerextrema miljön – majoriteten av den högerextrema miljön håller sig dock utanför protesterna. I båda protestlägren har konspirationsteorier en framträdande roll.  

Tre aktörer har framför allt varit aktiva i Sverige. Det handlar dels om kretsen kring Mikael Nordfors och Maneka Hellebergs sammankomster som skett under lite olika namn. Ett annat av dem är initiativet Folklig sammankomst som varit aktiva i Malmö och Stockholm. Initiativet består av lokala aktörer som agerar fristående under samma namn. Båda dessa kan  främst kopplas till den konspirationstroende nyandliga miljön och till entreprenörer inom alternativ hälsa.

Det tredje spåret, med en högerextrem prägel, företräds i huvudsak av några som kallar sig för Keep Sweden Free och som genomfört sina aktioner i Stockholm. Det ska påpekas att det inte är vattentäta skott mellan grupperna. 

Markus Andersson under anti-lockdownprotest på Mynttorget
Markus Andersson talar flera gånger på Mynttorget i Stockholm under Keep Sweden Frees protester. De lockar bara en mindre skara. Foto:Expo

Bakom samlingsnamnet Keep Sweden Free rör sig samma personer som var aktiva i nätverket Stockholmare för ett suveränt Sverige. Ett nätverk som för ett par år sedan anordnade de så kallade Mynttorgsprotesterna eller Gula västarna-protesterna. Stockholmare för ett suveränt Sverige beskriver sig själva som en proteströrelse, med fokus på frågor som yttrandefrihet, globalism och ett påstått folkutbyte. Deras samlingar har inkluderat talare som författaren och den högerextrema aktivisten Katerina Janouch och Pär Sjögren från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen.

En som var aktiv då och som nu ofta håller tal i anslutning till nedstängningsprotesterna är konstnären Markus Andersson. Hans symbolladdade retorik illustrerar väl hur en opreciserad maktelit kan kodas i konspirationsteoretiska sammanhang. För en utomstående blir det som sägs ofta oklart, men inom den egna miljön fungerar det diffusa språkbruket och går att lägga som ett filter på såväl regeringar, medier som händelser. 
I ett tal på Mynttorget i Stockholm den 22 november förra året hölls en av många protestaktioner mot coronarestriktionerna. Markus Andersson pratade då bland annat om ”mörka krafter”, ”ond makt”, ”främmande makt”, ”individer bakom kulisserna” och ”globalister”. 

För den lilla skaran åhörare skisserade han upp 
utvecklingen:
– Tja, de som vill införa en ny världsordning där du och jag bara är slavar vill inte ha en massa självständiga människor och företag som kan hävda sig mot dessa mörka krafter. Istället vill de slå ut så mycket som möjligt av det civila samhället och sedan, när folk krälar på marken, komma med lösningen.

Expo har sökt Markus Andersson för att ställa frågor om hur han menar att en sådan här världskonspiration kan agera i det fördolda, vad dess syfte är och hur han menar att den kan stoppas. Han vill dock inte medverka. Men i sitt tal på Mynttorget hävdar han att den sanning han och de andra sitter inne på kommer att kunna förändra världen. 

– Förtryckarna är i minoritet men förfogar över tunga vapen. Men vi har sanningen på vår sida, en kraft som inget vapen i världen kan stoppa.

Text och research: Anders Dalsbro
Research: Johan Nordqvist

Expo 1-2021

Reportaget är hämtat ur senaste numret av tidskriften Expo. Stöd vår journalistik och teckna en prenumeration på tidningen här!